BETINGELSER VED TILMELDING TIL SAS FORUM, CERTIFICERING OG KURSUS

Læs venligst vores betingelser ved tilmelding til SAS Forum nøje igennem. Når du tilmelder dig et kursus hos SAS, skal du være indforstået med nedenstående.

1. Forudsætninger
Kurserne er forbeholdt deltagere på SAS Forum 2013

2. Tilmelding og bekræftelse
Din tilmelding er bindende ti arbejdsdage før SAS Forum og kursets afholdelse. Vi anbefaler, at du tilmelder dig kurset senest ti arbejdsdage før kursusstart. Ønsker du derimod at tilmelde dig et kursus kort tid inden start, bedes du kontakte os på telefon +45 70 28 29 73 med henblik på eventuelle ledige pladser. Vi reserverer kun en kursusplads i op til fem arbejdsdage. SAS Forum er primært forbeholdt kunder og samarbejdspartnere.

3. Framelding (gælder både SAS Forum og kurser)
Framelding, dvs. din annullering af en tilmelding, skal ske skriftligt ved brev eller e-mail og skal være os i hænde inden ti arbejdsdage før kursets afholdelse for at være gyldigt. Ved framelding senest ti arbejdsdage før kursusstart skal du ikke betale kursusafgift, hvorimod du vil blive pålagt et aflysningsgebyr ved senere framelding. Du er naturligvis velkommen til at sende en kollega, hvis du selv er forhindret i at deltage. Det koster ikke ekstra.

4. Kursusaflysning
Kursusaflysning, dvs. vores annullering af et kursus, skal ske senest to uger før kursusstart. Tilmelding af mindst fem personer pr. kursus er normalt en forudsætning for gennemførelse af et kursus. Hvis der tilmeldes færre end fem kursister til et kursus, eller hvis deltagerantallet på grund af frameldinger bliver færre end fem kursister, forbeholder vi os ret til at aflyse kurset.

5. Force majeure
SAS tager forbehold for begivenheder, der ligger uden for SAS´ rammer og indflydelse. Hvis underviseren bliver forhindret i at gennemføre et kursus, eller hvis et kursus påbegyndes, men ikke færdiggøres på grund af, at underviseren bliver forhindret i tilfælde af sygdom eller andet fravær, leveres den pågældende undervisning af en vikar eller ved en ny undervisningsdag. Vi forbeholder os ret til at indsætte en anden kvalificeret underviser end holdets/kursets oprindelige underviser.

6. Kursusindhold og -emner
SAS-kurserne bliver konstant fornyet, opdateret og forbedret. I tilfælde af uforudsete omstændigheder forbeholder vi os ret til at ændre indholdet i alle kurser uden yderligere varsel. Hvis det ikke er muligt at komme igennem alle emner på kurset, vil instruktøren orientere kursisterne herom og tilbyde alternativer. Hvis det er nødvendigt, vil instruktøren tilføje ekstra materiale, som vedrører kurset.

7. Kursusmateriale
SAS kan ikke gøres ansvarlig for bortkommet eller beskadiget materiale eller personlige ejendele. SAS har copyright på alt kursusmaterialet. Bøger eller andet undervisningsmateriale må ikke gentrykkes, distribueres, sælges eller redigeres etc. Det gælder for alt kursusmateriale. Kursusmaterialet er personligt for kursusdeltageren og udleveres på den første kursusdag. Kursusmaterialet er ikke tilgængeligt før kurset.

8. Fakturering
SAS Institute sender dig en faktura senest 30 dage efter din tilmelding. Betalingsfristen er 30 dage.

SAS forbeholder sig ret til at afvise personer uden for konferencen målgruppe, som er SAS-brugere blandt vores kunder.