Debatudspril fra 2011: Nye Grænser

Tænketankens femte rapport "Nye Grænser" fra maj 2011 tager 4 centrale udfordringer for offentlige topledere op til debat:

  1. Kommunikativ ledelse
  2. Konkurrenceudsættelse
  3. Digitalisering
  4. Relationen til den tredje sektor. 

Debatudspil fra 2009: Ni udråbstegn om ledelse af velfærdsproduktion og relation til borgerne

Rapporten består af ni korte statements om centrale udfordringer for offentlige topledere. De ni udråbstegn er blevet til i diskussionen om fremtidens offentlige sektor og de voksende krav til flere og bedre offentlige serviceydelser. 
Læs mere

Download debatudspillet:

Debatudspil fra 2008: Ledelse er vejen til kvalitet

Den politiske debat anerkender betydningen af god ledelse i forhold til at forbedre den offentlige sektor, men hvad kendetegner god ledelse, og hvordan bidrager ledelse til at opnå markant bedre kvalitet? I debatudspil fra Tænketanken Public Governance opstiller vi syv anbefalinger, og vi indkredser de afgørende ledelsesdiscipliner.
Læs mere.

Download debatudspillet:

Tidligere udgivelser

Før debatudspillet i 2008 har Tænketanken Public Governance udgivet to rapporter, som tager udgangspunkt i de udfordringer, den offentlige leder står overfor i disse år - bl.a. i forbindelse med gennemførelse af strukturreformen.