Medlemmer af tænketanken

 

Tomas Therkildsen
Kommunaldirektør i Næstved Kommune, tidligere kommunaldirektør i Vordingborg Kommune, økonomidirektør i Slagelse Kommune og centerchef i Kommunerne Landsforening (KL). Uddannet cand.scient.soc fra RUC. Født 1970.

  

Niels Højberg
Stadsdirektør i Aarhus Kommune. Tidligere
direktør for Aarhus Universitet, regionsdirektør i Region Syd, amtsdirektør i Fyns Amt, amtsdirektør i Viborg Amt, direktør i Ringkøbing Amt, kommunaldirektør i Ringkøbing Kommune, sekretariatschef i Ringkøbing Amt og fuldmægtig i Budgetdepartementet. Uddannet cand. scient. pol. et art. fra Aarhus Universitet samt M.
Phil. fra Glasgow Universitet. Født 1954.

 

Jesper Olesen
Administrationsdirektør i Økonomi- og Erhvervsministeriet siden 2004. Medlem af bestyrelsen for Nordisk Investerings Bank siden 2008. Tidligere administrationschef og sekretariatschef i Finansstyrelsen og Finansministeriets Administrative Fællesskab. Chefkonsulent i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Fuldmægtig i Finansministeriet. Fuldmægtig i Rigsrevisionen. Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Født 1966.

  

Claes Nilas
Departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og tidligere departementschef i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Formand for Nordisk Administrativt Forbund og ekstern lektor ved Københavns Universitet (jura). Tidligere adm. direktør i HUR, direktør for Udlændingestyrelsen, afdelingschef i Indenrigsministeriet og ministersekretær i Justitsministeriet. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Født 1957.

  

Jens Christian Birch
Tidligere kommunaldirektør i Næstved Kommune, kommunaldirektør i Greve Kommune, adm. direktør i Forenede Gruppeliv, kommunaldirektør i Rødovre Kommune, vicekommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, konsulent i KL. Formand for Kommunaldirektørforeningen i Danmark. Uddannet cand.scient.pol. Født 1949.

  

Søren Lund Hansen
Kommunaldirektør i Slagelse Kommune. Tidligere kommunaldirektør i Ringsted, børne- og kulturdirektør i Otterup Kommune, kommunaldirektør i Vissenbjerg, Varde og Sønderborg Kommune. Uddannet lærer. Født 1954.

Charlotte Münter
Direktør i Domstolsstyrelsen. Tidligere direktør i Økonomistyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, juridisk direktør i Økonomi- og Erhvervsministeriet og administrationschef, kontorchef og medarbejder samme sted samt medarbejder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet samt LLM i European Legal Studies fra University of Exeter. Født 1966.

Jens Andersen
Adm. direktør i Region Sjælland. Tidligere direktør for Arbejdstilsynet, Banestyrelsen og Trafikstyrelsen. Direktør i Thomson og i Dansk Arbejdsgiverforening. Tidligere Statsministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet og Indenrigsministeriet. Bestyrelsesformand Tårnby Gymnasium og medlem af Lønkommissionen. Født 1953.

Jørgen Søndergaard
Direktør for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere Socialforskningsinstituttet). Medlem af Strukturkommissionen og Velfærdskommissionen og bestyrelsesformand for ATP. Tidligere sekretariatschef i Det Økonomiske Råd, sekretariatschef for Socialkommissionen og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Uddannet cand.oecon. Født 1949.

Lars Kirdan
Direktør for Forretningsudvikling – Public Government hos SAS Institute, tidligere blandt andet direktør Roskilde Universitetscenter, Vicedirektør ARKEN Museum for Moderne Kunst, fuldmægtig i Undervisnings- og Forskningsministeriet, Administrative Officer JEP Division EC TEMPUS Office, Bruxelles. Uddannet Cand. Scient. Pol. fra Århus Universitet. Født 1958.

Marianne Thyrring
Direktør på DMI siden august 2013.

Tidligere komiteret i Økonomi- og Indenrigsministeriet samt departementschef i Miljøministeriet fra 2007-2012. Før jobbet som departementschef afdelingschef og koncernøkonomichef i Miljøministeriet. Vicekabinetschef for Miljøkommissær Ritt Bjerregaard, 1995-1999, diplomat ved Den Danske EU-Repræsentation, ministersekretær for tre forskellige skatteministre fra 1990-1993 og fuldmægtig i Skatteministeriet fra 1984. Uddannet som cand.scient.pol fra Århus Universitet i 1984. Født i 1959.

Medlem af DJØFs Forlags bestyrelse og censor ved faget Statskundskab."

Svend Hartling

Svend Hartling (passivt medlem)
Koncerndirektør i Region Hovedstaden med ansvar for hospitals- og psykiatriplanlægning, it, det præhospitale område og lægemiddelområdet. Tidligere vicedirektør på Herlev Hospital, overlæge på Herlev Hospital, konst. cheflæge på Hørsholm og Helsingør Sygehus, ledende overlæge Hørsholm Sygehus, overlæge Amager Hospital. Uddannet cand. med. i 1981 og dr. med. i 1999. Født 1954.

Jens Brøchner

Jens Brøchner (passivt medlem)
Departementschef i Skatteministeriet. Tidligere koncerndirektør i ATP, direktør i Pensionsstyrelsen og afdelingschef i Finansministeriet. Jens Brøchner er Cand. Polit. fra Københavns Universitet. Født i 1972.