Tænketanken Public Governance

Visioner for fremtidens offentlige lederskab

Tænketankens sjette rapport "Åbent lederskab mod velfærdsinnovation" fra maj 2013 tager følgende centrale udfordringer for offentlige topledere op til debat:

1.  Innovation gennem digitalisering

2. Ledelsens rolle i forhold til innovation og effektskabelse

3. Mulighederne ved en pragmatisk tilgang til offentligt-privat samarbejde 

 


 Om rapporten

I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation – og ledelse som fremmer innovation – kan bidrage til udviklingen af den offentlige sektor.

Vi ønsker at sætte velfærdsinnovation på dagsordenen, og vi diskuterer ledelsesopgaven forbundet med denne udvikling. Vi prøver at bringe cases undervejs for at rodfæste tankerne i det virkelige liv.