Indsigt

Der er et kæmpe samfundsmæssigt potentiale i at bruge de mange forskellige data, som den offentlige sektor råder over, til at udvikle den måde vi styrer på. Hvis vi ikke bruger de mange forskellige data, går vi glip af vigtig indsigt både om borgerne, patienterne og om den velfærd, som det offentlige leverer.

Som leder handler det om at forstå værdien af data og proaktivt udnytte det konkrete potentiale deri. 

Onsdag den 18. september inviteres du til en inspirerende dag fyldt med best practices på, hvordan forskellige organisationer analyserer deres data og bruger resultaterne til faktabaseret beslutningsunderstøttelse.

3 spor

Vi har tre temaspor, som danner rammerne for dagen, hvor vi med forskelligt fokus diskuterer perspektiver og potentialer ved anvendelsen af dataanalyse i velfærd. De tre spor er:

 

 

 

''Visioner og politisk mod sætter grænserne for, hvor intelligent vi udnytter IT.''

- McKinsey Global Institute, 2011

Om SAS Institute

SAS leverer business analytics-software og konsulentydelser, der bidrager til at løse forretningsmæssige problemstillinger. Det sker, når vi omdanner vores kunders mange data til konkret viden på tværs af forretningsområder og funktioner.

Business analytics er udviklet af SAS, og på verdensplan har vi over 45.000 kunder, som vi tilbyder unikke analytiske muligheder og dyb branche- og funktionsviden.