Et overblik over SAS Indkøbsanalyse

Skab perspektiv og få overblik
Bliv mere sikker på, hvilke områder det giver mening at konkurrenceudsætte. Få overblik over, hvor du nemmest kan hente de største gevinster.

 

Gå i detaljen
Vær på forkant med de områder, der er udvalgt til konkurrenceudsættelse. Beskriv jeres behov detaljeret og præcist, så du sikrer dig de bedste tilbud.

 

Følg op og korrigér kursen
Følg op på indgåede aftaler både internt i organisationen og eksternt i forhold til leverandørerne.

Om SAS Indkøbsanalyse

 Passer præcist til dine behov
Løsningen er skræddersyet til indkøbsstyring i organisationer med en kompleks indkøbsstruktur som eksempelvis i den offentlige sektor. Den er udviklet i samarbejde med indkøbschefer i danske kommuner.

 Solid metode
SAS Indkøbsanalyse automatiserer analysen af fakturadata på fakturalinjeniveau og anvender standardiseret UNSPSC-kategorisering af dit spend efter en dansk fællesoffentlig model.

 Tilbagebetalt på under 1/2 år 
Kommunernes egne estimater viser, at retvisende analysegrundlag kan forebygge et merforbrug på op til 10% af det samlede indkøbsbudget. Tilbagebetalingstiden på SAS Indkøbsanalyse er gennemsnitlig under ½ år. 

  Kræver intet it-setup 
Løsningen leveres som en service til din organisation, hvor SAS står for al hosting og drift. Når vi modtager dine elektroniske fakturadata (OIOXML/OIOUBL), indlæser og bearbejder vi dem. Vi foretager herudfra en automatisk UNSPSC-kategorisering af varelinjeteksterne.

 Brugervenlig rapportering
Resultatet er en række dynamiske rapporter, der giver et detaljeret og konstant opdateret overblik over indkøb og forbrugsmønstre i organisationen. Adgangen til alle bearbejdede data og rapporter er enkel og brugervenlig.

 Hurtig implementering
Implementeringsprocessen er kort – blot 1-2 uger.

 Løbende videndeling via møder og nyhedsbreve
SAS Institute faciliterer events, hvor brugerne af SAS Indkøbsanalyse bliver opdateret med nyheder og udveksler erfaringer. Vi udgiver ligeledes et nyhedsbrev, som fokuserer på SAS Indkøbsanalyse.