Om metoden

SAS Indkøbsanalyse bygger på spend-analyse (spend analysis) samt kategorisering af varer og tjenesteydelser via UNSPSC-standarden og branchekoder. Læs en introduktion her.

Om spend-analyse som disciplin

Spend-analyse betegner en proces, hvor en organisations fakturadata indsamles, bearbejdes, kategoriseres og analyseres med henblik på at reducere omkostningerne til indkøb, at effektivisere indkøbsprocesser og at forbedre aftaleloyaliteten (compliance).

Organisationer, der anvender værktøjer til spend-analyse, kan få svar på forretningskritiske spørgsmål som f.eks.:

  • Hvad er det egentlig for nogle varer og tjenesteydelser vi køber?
  • Hos hvem køber vi disse varer og tjenesteydelser?
  • Får vi det, vi er blevet lovet for vores indkøbsbudget?

Spend-analyse indgår i større organisationer som en del af et mere omfattende system, hvor der også fokuseres på logistik og lagerstyring.
 
Der er flere grunde til, at organisationer fokuserer på spend-analyse. Den væsentligste årsag i offentlige institutioner er et ønske om at kunne frigøre ressourcer til borgerservice ved at reducere omkostningsniveauet. Den avancerede UNSPSC-kategoriseringsmotor, der er fundamentet for SAS Indkøbsanalyse, sætter dit indkøb i perspektiv. Pludselig bliver det tydeligt, hvor stort potentialet er, og hvor indsatsen skal prioriteres.

SAS Indkøbsanalyse er et strategisk vigtigt værktøj for ledere af offentlige indkøbsfunktioner, kategoriansvarlige, udbudsjurister, indkøbere og controllere. Det er samtidig også et strategisk værktøj for økonomiansvarlige, der har brug for et overblik over organisationens forbrug af varer og tjenesteydelser.

Om UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) blev udviklet i 1998 i et samarbejde mellem FN's globale udviklingsprogram (UNDP) og det private firma Dun & Bradstreet Inc. For at sikre eksistensen af en åben, global standard for præcis klassifikation af varer og tjenesteydelser.

Den nuværende danske version af UNSPSC-standarden (version 7.0401, rev. 1) indeholder 20.740 kategorier af varer og tjenesteydelser fordelt på 4 detaljeringsniveauer. Vedligeholdelsen af UNSPSC i Danmark varetages af GS1 Denmark, der i løbet af 2013 barsler med en opdatering af den danske UNSPSC-standard til seneste nye version.

SAS Institute har valgt UNSPSC-standarden som fundament for den automatiske kategorisering af varer og tjenesteydelser i SAS Indkøbsanalyse. Dette skyldes, at netop UNSPSC-standarden giver mulighed for den mest komplette og detaljerede kategoriinddeling.

Du kan downloade et regneark med UNSPSC-kategorierne på Dansk UNSPSC's hjemmeside.

Om branchekoder/NACE-koder

Alle virksomheder i Danmark er registreret med en branchekode. Den nuværende danske branchenomenklatur (Dansk Branchekode 2007 – eller DB07) er baseret på EU's nomenklatur (NACE) og indeholder ca. 1.700 forskellige branchekoder.

I SAS Indkøbsanalyse kan du naturligvis analysere dine indkøb i forhold til de danske branchekoder. Ønsker du f.eks. et overblik over din samhandel med 'Rådgivende Ingeniører', 'Supermarkeder' eller 'Vikarbureauer', er dette ganske enkelt.

På www.cvr.dk kan du finde information om, hvilken branchekode en given virksomhed er registreret med. Hos Danmarks Statistik kan du hente en liste over gældende danske branchekoder.