Næste møde afholdes den 5. november
Agenda for mødet:

09.30-10.00

Registrering og morgenkaffe

10.00-10.15

Kort introduktion til dagen, SAS Institute

10.15-10.35

Nyt fra SAS: SAS CI 6.3 - nye og udvidede rapporteringsmuligheder, SAS Institute

10.35-11.00

Erfaringer med design og ekskvering af indhold på tværs af digitale platforme som mobil, hjemmeside og e-mail (nye integrationserfaring), SAS Institute

11.00-11.15

Kaffepause

11.15-11.45

Realtidseksekvering af events via digitale platforme og kundeservice, SAS Institute

11.45-13.15

Introduktion til digital post (eBoks) samt gennemgang af koncept for personaliserede digitale breve ved hjælp af SAS CI, SAS og Strålfors

- Kort om konceptet, SAS Institute
- Personalisering i e-boks, Strålfors
- Muligheder med SAS CI, SAS Institute

13.15-13.30

Kaffepause

13.30-14.00

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR): Anvendelse af SAS CI til mere relevante og tilpassede ledighedsforløb, Dan Steen Rexen

14.00-14.15

Tak for i dag