Om netværksgruppen

 

Netværkets form 
Netværket drives af SAS Institute, og vi påtager os rollen som arrangør og koordinator af møderne i netværket - gerne sammen med kunder. Alle deltagere forventes at bidrage med oplæg. Derudover stiller SAS med eksperter, der kan bidrage med indlæg om relevante emner.

Møderne afholdes 1-2 gange årligt. For at gøre netværksmøderne så vedkommende og "up to date" som muligt, vil det detaljerede program for det enkelte møde først foreligge få uger inden mødet.

Hvem kan deltage?
Netværksgruppen SAS FI Network er relevant for projekt-, implementerings- og teknisk-/forretningsansvarlige for SAS Financial Management i hverdagen. Et medlemskab af et SAS netværk gælder for hele virksomheden. Et ubegrænset antal medarbejdere fra medlemsvirksomhederne kan deltage i hvert netværksmøde.