Erfa-døgnet 2013 byder på en række indlæg, som deler erfaringer og viden fra hele landet om igangværende eller afsluttede forandringsprojekter i regioner og på sygehuse.

De mange større og mindre projekter, der kontinuerligt sættes i gang rundt omkring i regionerne og på landets sygehuse rummer ønsket om at skabe en forandring. Drivkraften kan være krav om besparelse eller, at ressourcerne kan udnyttes smartere.

Målsætningen kan f.eks. være formuleret som: Forbedring, Reduktion eller Forebyggelse. Fælles for projekterne er, at indsigt og viden er en forudsætning for at kunne nå sit mål om forandring. Innovative it-løsninger bidrager til at bane vejen til opnåelse af den indsigt, der skal til for at skabe forandring.

Få indsigt til forbedring

Oplev en perlerække af indlæg om projekter, der har haft til formål at sikre kvaliteten i ydelsen. Dette er blot et udsnit af de mange indlæg du kan opleve på erfa-døgnet 2013.

  • Region Midtjylland deler ud af erfaringerne med monitorering af kræftpakkeforløb. 
  • Region Hovedstadens Psykiatri fortæller om løsningen til medicinmonitorering.
  • Sygehus Lillebælt deler erfaringer fra flere forskellige projekter, der har kvalitet som krumtap.
  • Aarhus Universitetshospital slår til lyd for at arbejde målrettet med informationer som et ledelsesværktøj.
  • Og så deles erfaringerne fra projekt fra et hollandsk sygehus, som har prøvekørt et system, der faciliterede og forkortede den ellers langsommelige og arbejdstunge forecasting- og bugetproces.
Se det fulde program her

Politisk er der desuden fortsat fokus på forebyggelse af utilsigtede hændelser og reduktion af genindlæggelser. To indlæg beskriver konkrete løsninger til at automatisere processerne omkring disse to kliniske problemstillinger ved indførelse af henholdsvis tekstanalyse på journaltekst og data mining.

Erfa-døgnet lægger hermed for femte år i træk op til at dele viden og erfaringer med anvendelse af Business Analytics – til at skabe indsigt. Indsigt til at kunne forandre og skabe Viden til Velfærd.