Hvad vil du vide?

Analyser kan bidrage med værdifuld viden og forbedringer inden for stort set alle brancher. Det gælder brancher som f.eks. detailbranchen, energisektoren, den finansielle sektor og rejsebranchen – såvel som  NGO’er, a-kasser og fagforeninger. Du kan finde svar på mange typer af spørgsmål, anvendelsesområdet kan eksempelvis være:
  • Marketing
  • CRM
  • Salg
  • Fundraising
  • Research
  • HR
  • Økonomi
  • Logistik
  • Produktion


Bliv inspireret via listen og eksemplerne nedenfor - eller tag en dialog med os om dine ønsker og behov. Det meste kan lade sig gøre.

 

Inspirationsliste

 Kunde- eller medlemsanalyse
Få et velfunderet kendskab til dine kunders eller medlemmers grupperinger og kendetegn. Indsigten opnås via statistisk segmentering og profilering.
Læs mere

 Fastholdelsesanalyse
Forudsig hvilke af dine kunder eller medlemmer, der har størst risiko for at opsige sit engagement med din virksomhed ('churne').
Læs mere 

 Kryds-/ opsalgsanalyse
Forudsig sandsynligheden for, at hver af dine kunder vil tilkøbe et givent produkt eller en service.
Læs mere

 Next best offer
Vurder, hvilket produkt eller hvilken service en kunde bør tilbydes - baseret på en statistisk analyse af de øvrige kunders efterspørgsel.
Læs mere 

 Lønsomhedsberegning
Ved du hvilke af dine kunder eller segmenter, der skaber mest værdi på bundlinjen? Få overblik via en lønsomhedsberegning, som evt. også kan indeholde en vurdering af kundernes fremtidige potentiale. 
Læs mere

 Hypotesetest 
Savner du at få en forretningsteori be- eller afkræftet? Vi kan hjælpe med en statistisk baseret hypotesetest. 

 Spørgeskemaanalyse
Få en effektiv, statistisk baseret analyse af besvarelserne i din tilfredshedsundersøgelse / spørgeskemaundersøgelse (kan inkludere analyse af fri tekst). 

 Scorecard
Få overblik over, hvordan en person, afdeling eller anden enhed har performet i forhold til udvalgte mål over en given periode. 

 Efterspørgsels-/bemandingsanalyse
Få lavet et forecast, som viser, hvornår der opstår øget efterspørgsel på dine varer, eller hvornår det er effektivt at skrue op eller ned for bemandingen.

 Forsøgsplanlægning (DoE)
Analytisk forsøgsplanlægning understøtter opsætning af forsøgsplaner, analyseopgaver, optimering samt kontrolstrategi. Via denne analyse kan du eksempelvis få optimeret indstillingerne for dine produktionsprocesser eller produktsammensætning, rammerne for dit marketingsbudskab eller selve planen for dine test.  

 Toleranceanalyse
Få kendskab til, hvad der forårsager variation i produktdesignet eller -kvaliteten, således at unødvendigt spild reduceres, samtidig med at robustheden øges. Indsigten opnås via statistisk analyse af tolerancekæder.

Send en forespørgsel.