Kvalitetsanalyse med SAS® Desktop Data Mining

Kvaliteten af en virksomheds produktion er forretningskritisk, da øget kvalitet reducerer omkostningerne, opbygger kundetilfredsheden og øger indtjeningen. Kvalitetsforbedringer sker ved at forstå de sammenhænge, der er mellem processen og kvaliteten.

Kvalitetsanalyse er en central aktivitet, hvis ønsket er at gå fra at være reaktiv til i højere grad at være proaktiv og tage højde for flere faktorer i kvalitetsberegningerne. Ved at beregne en kvalitetsprofil på produktniveau er det muligt at forudsige produktkvaliteten under givne produktionsforhold og omstændigheder - og på den baggrund proaktivt prioritere og igangsætte kvalitetstiltag.

Analysen bidrager med: 

  • Et forbedret overblik over faktorer, der påvirker kvaliteten af din virksomheds produktion 
  • Beregning af kvalitetsprofiler på produktniveau
  • Mulighed for at identificere eventuelle risici på forhånd - ud fra historisk viden om produktionsforhold og omstændigheder
  • Mulighed for at målrette indsatsen og prioritere de mest effektive tiltag for hver enkelt produktionslinje

 

 


 

Med projektet får du

  • Afklaring af relevante forretningsprocesser  
  • Udarbejdelse af kvalitetsanalyse, inklusiv datagrundlag og analysemodel
  • SAS Desktop Data Mining til beregning af kvalitetsprofiler
  • Implementering af software samt undervisning, der sætter dig i stand til selv at anvende løsningen fremadrettet
  • Projektledelse og dokumentation igennem hele forløbet

 

Lær mere: 

SAS® Desktop Data Mining (sas.com)

 

 

 


 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.
Ring eller send en mail til salgschef Peter Andersen.

  Ring på tlf. 70 28 28 54
 Send en mail til Peter Andersen