Fastholdelsesanalyse med SAS® Desktop Data Mining

 

Arbejder du med at fastholde dine kunder eller medlemmer? Og vil du gerne kunne sætte proaktivt ind – før det er for sent?

Med en fastholdelsesanalyse er det muligt at forudsige, hvilke kunder eller medlemmer der har størst risiko for at opsige deres engagement med din virksomhed. På den baggrund kan du proaktivt sætte fastholdelsestiltag i gang over for de mest relevante kunder.

Analysen bidrager med: 

  • Viden og indsigt i karakteristika, der kendetegner kunder med høj risiko for at forlade virksomheden
  • Rsikoberegninger for opsigelse /churn på individuelt kundeniveau


 

Med projektet får du: 

  • Afklaring af relevante forretningsprocesser  
  • Udarbejdelse af fastholdelsesanalyse, inklusive datagrundlag og analysemodel
  • SAS Desktop Data Mining til beregning af kundernes risikoprofil
  • Implementering af software samt undervisning, der sætter dig i stand til selv at anvende løsningen fremadrettet
  • Projektledelse og dokumentation igennem hele forløbet

 

Lær mere:

SAS® Desktop Data Mining (sas.com)


 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.
Ring eller send en mail til salgschef Peter Andersen.

  Ring på tlf. 70 28 28 54
 Send en mail til Peter Andersen