Om SAS Institute

SAS Institute har siden 1976 hjulpet organisationer og virksomheder i hele verden med at træffe faktabaserede beslutninger ved at uddrage viden fra store og komplekse datamængder.

SAS® Desktop Data Mining er blot et blandt mange eksempler på, hvordan man ved hjælp af dataanalyse kan bringe skjult viden i organisationen i spil. I dette tilfælde kan løbende analyser indenfor produktionskvalitet og kundefastholdelse bidrage til optimering, der i sdiste instans kan styrke virksomhedens konkurrenceevne.

Mulighederne er uendelige, blot værktøjerne og kompetencerne er på plads. SAS har begge dele og en robust organisation, der sikrer leverancen. Via konceptet Analytical Services kan du som noget nyt bestille selve analysen som en selvstænding service. Bliv yderligere inspireret her: