Kurz je riskařským pohledem na oblast řešení fraudů, který přináší best practices v této oblasti.

Účastníci kurzu získají:

ucelený pohled na problematiku interních a externích fraudů a obrany proti nim. V rámci deskripce hlavních typů fraudů bude prezentován přehled přístupů, které jsou vhodné pro detekování konkrétních skupin fraudů. Součástí jsou také doporučení na nastavení procesů, které s obranou proti fraudům souvisí.

Obsah kurzu:

  • Definice fraudu
  • Typologie fraudu - externí fraud, interní fraud, dopady jednotlivých typů fraudu
  • Systematika ochrany proti fraudu - prevence, detekce, analytika a monitoring, verifikace a vyšetřování
  • Typy fraudu a metody používané pro jeho detekci - shadow listy, pravidla, modely, sociální sítě, analytika
  • Verifikace, case monitoring a case management
  • Měření a reporting

Kurz je určen všem, kteří řeší problémy Fraud managementu. 

Podrobné informace o kurzu naleznete zde. 

Odborný garant školení:

Jiří Nosál Jiří Nosál
je odborníkem s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblastech: implementace antifraud řešení, vymáhání pohledávek (early, late), vývoj a řízení produktů, vývoj skórovacích karet a behaviorálních modelů.

Svoji odbornost získával působením na různých pozicích: od vedoucího oddělení řízení rizik, až po člena představenstva zodpovědného za risk aktivity v bankách, jako např.: Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB Banka.

V současnosti pracuje pro společnost SAS jako Business Advisor.