Obsah kurzu:

Pochopení zákazníka

 • segmentace a profilování zákazníka
 • web, sociální média
 • predikce chování zákazníků - principy
 • next best offer
 • cross sell/up sell
 • retence zákazníků

Řízení vztahů se zákazníky

 • event based marketing
 • real time marketing
 • optimalizace kampaní

Strategický marketing

 • měření úspěšnosti kampaní a reportování
 • marketing mix optimalization
 • řízení výkonnosti kampaní

Po absolvování kurzu účastník získá:

 • kompletní přehled o oblasti Customer Intelligence
 • návod k vybudování analytického CRM, segmentace zákazníků a predikce jejich chování pomocí modelů, to vše pro businessově orientované (netechnické) uživatele
 • schopnost naplánovat, realizovat a měřit přímé kampaně
 • optimalizovat kampaně pro dosažení maximální účinnosti
 • přehled o trendech jako jsou analýza sociálních sítí nebo real time komunikace se zákazníky

To vše doplněno užitečnými case study skutečných zákazníků z lokálního a zahraničního trhu pro Vaši inspiraci.

Podrobné informace o kurzu naleznete zde.

Odborný garant školení:

Lucie Staňková
Business Consultant pro oblast Customer Intelligence, SAS ČR

Před svým nástupem do SASu pracovala na centrále významné finanční  instituce, kde začínala před 8 lety na pozici campaign managera a zároveň se podílela na budování CRM týmu.  V předešlých 3 letech zastávala pozici CRM managera a vedla tým 8 podřízených. Řídila veškeré x-sellové a up-sellové kampaně přes všechny kanály a jejich koordinaci napříč třemi portfolii zákazníků – bankovní, portfolio zákazníků splátkové společnosti a leasingové portfolio. Podílela se zároveň na projektech vývoje nových produktů nebo přímo na CRM projektech (segmentace, prediktivní modely). Spolu se svým týmem tak zodpovídala za cca 25% prodejů všech produktů finanční společnosti.

 V SASu pracuje od září 2008, kde se plně věnuje oblasti Customer Intelligence a účastní se pre-salových částí projektů u významných finančních institucí.