Jak najít rychlá řešení v datech veřejného sektoru?

Odpověď Vám přinese SAS Roadshow - poprvé zaměřená i na oblast veřejné správy.

SAS Institute ČR se rozhodl letos oživit svůj vstup do světa veřejné správy a přispět tak k řešení problémů, se kterými se tento segment dlouhodobě potýká. SAS nabízí, díky svým nástrojům, efektivní řešení pro řadu oblastí - např. při prevenci podvodů, vyhodnocování rizik nebo optimalizaci všech zdrojů ve veřejném sektoru.

Nový tým péče o zákazníky veřejného sektoru společnosti SAS představí řešení, která se ve světě již běžně a s úspěchem využívají. Tento trend lze v následujících letech očekávat i v České republice. Účastníci SAS Roadshow proto získají náskok, informace a přehled o tom, jak lze řešit různé situace v praxi.

Ústředními tématy SAS Roadshow pro veřejný sektor jsou:

  • DATA - Integrace dat, big data, datová kvalita nebo datové extrakce
  • RIZIKA A PODVODY – Identifikace a detekce anomálií, prevence podvodů, vyhodnocování a ošetřování rizik
  • OPTIMALIZACE A PROCESY – Optimalizace a podpora procesů všech zdrojů ve veřejném sektoru
  • BEZPEČNOST nebo-li Public Security
  • ANALÝZY – Analýzy pro podporu rozhodování a plánování ve veřejném sektoru

Všechna témata jsou cílená na řešení pro oblast veřejné správy. Díky těmto řešením může veřejný sektor aktivně využívat svá data, minimalizovat rizika či podvody, optimalizovat procesy, nebo využívat nejnovější znalosti a postupy v oblasti analytiky nebo bezpečnosti (tzv. Public Security).

Pracujete ve veřejné správě? Nezapomeňte se včas zaregistrovat a objevte sílu dat a efektivity řešení od společnosti SAS.

Registrace

  • Agenda 
8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10

Úvod
Markéta Douděrová, SAS Institute ČR

9:10 – 9:30

Public Sector Roadmap - současné evropské trendy v klíčových oblastech veřejné správy a představení funkčních řešeních implementovaných v členských státech EU.
Markéta Douděrová, SAS Institute ČR

9:30 – 10:20

Zvýšení efektivnosti kontroly finančních podvodů pomocí vytěžování dat + případ karuselového podvodu s DPH
Analýza daňových vratek, ověřování dovozních a vývozních celních deklarací, slučování a kontrola dat z desítek místních finančních úřadů – to je jen několik příkladů vytěžování dat, k němuž dochází u belgické Federální veřejné služby (Service public fédéral/Federale Overheidsdienst – SPF/FOD). Kromě zjišťování případů podvodného jednání a výběru daní slouží výsledky těchto analýz i pro zlepšování vztahů s klienty v rámci SPF/FOD a pro tvorbu statistických údajů a prognóz týkajících se finančních výnosů daňové správy. Naše strategie se vyvíjí směrem ke komplexnějšímu sdílenému přístupu, v němž se odrážejí nejrůznější rizika a který je primárně zaměřen na zamezení zneužívání.
Jerome Bryssinck, SAS Italy

10:20 – 10:40

Přestávka

10:40 – 11:10

Zvýšení hodnoty dat státní správy – využití současných i budoucích dat pro zlepšení obslužnosti klienta veřejné správy, zvýšení kvality služeb a snížení nákladů vynaložených na výkon státní agendy.
Milan Drahoňovský, Deloitte

11:10 – 11:40

Analytická platforma a scénáře IT veřejné správy pro veřejnou statistiku
Národní statistický úřad, Italie

11:40 – 12:00

Přestávka

12:00 – 12:30

Správa a řízení systému zdravotnictví: zkušenosti z regionu Veneto
Ing. Francesco Bortolan, Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR - Segreteria Regionale per la Sanità - Regione del Veneto

12:30 – 13:00

Velká data – kopí, ni štít – jak zařídit, aby příliv dat nebyl pohromou, ale požehnáním. Velká data jako příležitost ušetřit peníze a čas, zjednodušit a zefektivnit práci, a dělat věci, které zatím nebyly možné.
Vladimír Kyjonka, SAS Institute ČR

13:00 – 13:20

Závěr

13:20 – 14:10

Oběd