Analýza dat je jako hra – nikdy předem neznáte výsledek

Důležité je, abyste uměli hrát a pokud možno vyhrát. Přijďte se inspirovat novými trendy v oblasti analýzy dat a zkušenostmi kolegů – máte jedinečnou šanci setkat se s lidmi, pro které analýza dat není jenom práce, ale svým způsobem i koníček a zábava. Na prvním ročníku SAS Analytics Roadshow pro vás budou své výherní strategie rozebírat především v následujících oblastech:

  • High performance analytics a vizualizace dat
  • Forecasting a optimalizace
  • Analýzy online chování klientů
  • Analýza nestrukturovaných dat
  • ... a další

Pokud zbude čas, možná si dokonce i opravdu zahrajeme... Těšíme se na viděnou!

Registrace

  • Agenda  
8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10 Úvod
Petr Klášterecký a Jan Kout, Consulting, SAS Institute ČR 
9:10 – 9:20 Oficiální zahájení Marca Icardiho
Marco Icardi, Vice President SEE Region, SAS Italy 
9:20 – 9:35 Vítejte ve světě velkých dat I: Analytická samoobsluha
Michal Holba, Alliance & Marketing Manager, SAS Institute ČR 
9:35 – 9:50 Vítejte ve světě velkých dat II: SAS a Hadoop
Jaroslav Půlpán, Senior Consultant, SAS Institute ČR 
9:50 – 10:15 Existují vůbec velká data? Specifika online byznysu v oblasti zpracování dat
David Pejčoch, e-Bay

Online byznys je jednou z oblastí, které jsou považovány za zpracovatele největších objemů dat. Seznámíte se jednak se základními procesy a typy dat, které tyto procesy používají jako své vstupy a výstupy, ale také s možnými úskalími, se kterými se z datového pohledu můžeme v tomto odvětví setkat. A nevyhneme se ani aktuálně populárnímu tématu Big Data.

10:15 – 10:35 Používejte pouze kvalitní data: Čištění dat pro BASEL reporting
Jana Borovská, Raiffeisen Bank

Strategie čištění dat je významně ovlivněna účelem, pro který jsou data využívána. V případ ě BASEL reportingu je důležité, aby data o obchodech byla správně spojena s ratingem klienta. V případě chyby může dojít k dopadu do výše rizikově vážených aktiv a kapitálové přiměřenosti banky.

10:35 – 10:55 Přestávka
10:55 – 11:45 Umíte se dívat dopředu? Jak získat optimální výsledky v nejisté budoucnosti
Snurre Jensen, Principal Business Solutions Manager, SAS Institute A/S Denmark

Udělat to nejlepší rozhodnutí následující den, týden nebo měsíc, když neznáme budoucnost a navíc je třeba vzít v úvahu snižování nákladů, rozpočtů či lidských zdrojů – to je situace, se kterou se firmy potýkají každý den. Regály v obchodech či bankomaty se musí doplňovat, práce techniků či obchodních zástupců je třeba plánovat a marketingové kampaně efektivně exekuovat. Řada z těchto rutinních rozhodnutí, která vaše společnost dělá každý den, by se mohla výrazně usnadnit právě díky možnému využití pokročilé analytiky. Ukážeme vám, jak vaše společnost může profitovat z používání pokročilé analytiky a zlepšit každodenní rozhodování.

11:45 – 12:15 Data nejsou jenom čísla: Analýza textu
Jan Balatka, Manager Advisory Services, Deloitte 
12:15 – 12:40 Advanced modelling: Predikce profitability u revolvingových úvěrů
Pavel Doležel, Risk Portfolio Management, Home Credit International a.s.

Při poskytování půjček je největším problémem současného řízení finančních rizik riziko selhání protistrany (kreditní riziko). Proto by každý žadatel o půjčku měl procházet schvalovacím procesem, v jehož rámci se odhadne jeho schopnost dostát svým závazkům z uzavření smlouvy o úvěru. Protože ale cílem podnikání není minimalizace rizika, nýbrž maximalizace zisku, neminimalizujeme pravděpodobnost selhání, nýbrž odhadujeme míru ziskovosti každé konkrétní půjčky. Seznámíme se s jedním konkrétním konceptem odhadu ziskovosti (profitability) revolvingových úvěrů (kreditních karet), v jehož rámci budeme provádět několik různých predikcí pomocí nejrůznějších modelovacích nástrojů a technik (shluková analýza, klasifikační stromy, logistická regrese, kumulativní logistická regrese).

12:40 – 13:00 Závěr / diskuze
13:00 – 14:00 Oběd