Obsah kurzu:

V tomto kurzu získají účastníci přehled o tom, co vše se skrývá pod pojmy "Datová kvalita", "Řízení datové kvality" a jak souvisí s "Data Governance".

Kurz je určen pracovníkům, kteří se ve firmě potýkají s kvalitou dat, jak na straně businessu, tak i informačních technologií při práci přímo s daty nebo s výstupy, které jsou z dat vytvořené. Jedná se o zrychlený kurz poskytující v krátkém čase značné množství informací o prostředí pro zajištění kvality dat.

V tomto kurzu získáte přehled o řízení kvality dat a o vlastnostech prostředí ve firmě, které tuto kvalitu dat řídit umožní.

Po absolvování bude účastník schopen:

  • správně se orientovat v oblastech řízení datové kvality a řízení dat
  • identifikovat data vhodná pro měření, stanovit metriky pro hodnocení datové kvality
  • identifikovat přínosy systémového řešení kvality dat
  • uvědomit si nezbytnost nastavit odpovědnost za data a jejich kvalitu v rámci firemních procesů
  • vyčíslit finančních dopady nekvalitních dat a návratnosti investic do nápravných kroků (ROI)

Podrobné informace o kurzu naleznete zde.

Odborný garant školení:

Vladimír Kyjonka
BI Business Advisor, SAS ČR

Vladimír má dlouholeté bohaté zkušenosti s technologiemi pro data management, datovou integraci, konsolidaci a kvalitu dat, datové sklady a business inteligenci. Působil ve společnostech Deltax a Sybase, Adastra.

Ve společnosti SAS zastává pozici Business Intelligence Advisor a podporu prodeje pro oblasti Business Intelligence a  Řízení datové kvality, Data Quality Management.