Obsah kurzu:

Toto školení je vytvořeno s cílem sdílet získané zkušenosti v oblasti Business Intelligence.

 • Definování Business Inteligence
 • Posun paradigmatu BI - klíčové aspekty BI v dnešní době
 • Architektury řešení BI - BUS Architecture
 • Informační pyramida BI - jak ji postavit, přístup k pokročilým analýzám
 • Best practices v řízení BI - BICC
 • Trendy v oblasti BI - High Performance Analytics, Visual Analytics

Přínos pro účastníka:

Společně nalezneme odpovědi na otázky

 • Jak udržet pod kontrolou náklady a úsilí vynaložené na budování méně i více sofistikovaných řešení a systémů Business Intelligence tak, aby poskytovaly zřetelný přínos pro fungování organizace?
 • Jak nastavit nakládání se strategickými informacemi, aby je bylo možno účelně a efektivně řídit?
 • Jak zařídit, aby Business Intelligence měla charakter podnikového programu, který organizaci pomůže stanovit strategické cíle a umožní jí k nim směřovat?

Nebojte se, nebudeme „od píky" probírat notoricky známá témata z oblasti BI a datových skladů:

 • Pokusíme se upozornit na některé stereotypy a podívat se na tradiční témata z jiného úhlu a poukázat na ne vždy prezentované souvislosti.
 • Cílem je získat nad celou problematikou nadhled tak, abychom si dokázali kvalifikovaně vybrat z  množství nabízených koncepcí, osvědčených praktik, architektur a nástrojů.
 • Využijeme k tomu mj. aktuálních poznatků a doporučení z oblasti BI Governance a Infromation Governance, vytváření kompetenčních center BI, nejnovějších pohledů na architektury řešení BI a přístupy k jeho budování ve světle současného vření ve světě informačních technologií.

Kurz je určen všem, kteří řeší problémy Business inteligence v praxi ať už na straně dodavatelů nebo uživatelů BI řešení. 

Podrobné informace o kurzu naleznete zde. 

Odborný garant školení:

Vladimír Kyjonka
BI Business Advisor, SAS ČR

Vladimír má dlouholeté bohaté zkušenosti s technologiemi pro data management, datovou integraci, konsolidaci a kvalitu dat, datové sklady a business inteligenci. Působil ve společnostech Deltax a Sybase, Adastra.

Ve společnosti SAS zastává pozici Business Intelligence Advisor a podporu prodeje pro oblasti Business Intelligence a  Řízení datové kvality, Data Quality Management.