Po dobu více než 30 let působení v tisících organizací po celém světě SAS získal rozsáhlé znalosti a zkušenosti z různých odvětví a business oblastí. Získané znalosti kontinuálně přinášíme našim zákazníkům prostřednictvím zlepšení v našem softwaru a nyní je chceme sdílet i prostřednictvím business školení.

SAS Business Academy poskytuje školení vytvořená s cílem sdílet získané zkušenosti s našimi zákazníky. Tato školení pokrývají široké spektrum témat od popisu business problematiky, konceptů a metodik až po implementace strategií.

Žádné z nabízených business školení nevyžaduje znalost konkrétního softwaru, protože témata jsou diskutována z pohledu businessu. Každé školení obsahuje případové studie, které demonstrují probraná témata s cílem ulehčit jejich porozumění.

Cílem je sdílení našich zkušeností se zákazníky s ohledem na business problematiku právě prostřednictvím SAS Business Academy a zároveň seznámení s možností řešení daných business problémů pomocí nástrojů SAS.

Jiri Mohout

Jiří Mohout
Education Manager, SAS ČR