Záujem o poskytnutie študentskej licencie

Ak máte záujem o licenciu, ktorú poskytujeme študentom zdarma na dobu realizácie výskumného projektu alebo študentskej práce, prosíme, vyplňte nasledovné body:

Máte SAS profil? Prihlásiť sa do predvyplneného formulára.

*  Meno
*  Priezvisko
*  E-mail
* Poštová adresa (ulica a číslo)

* Mesto
* PSČ
*  Krajina
* Telefón

Informácie o škole

* Názov univerzity a fakulty
* Odbor
* Názov odboru v angličtine
* Poštová adresa školy
* IČ DPH školy

Doplnkové informácie

* Názov softvéru, o ktorý máte záujem
* Meno konzultanta Vašej práce
* Zakliknite, na čo konkrétne chcete softvér použiť
Statistics
Data mining
Forecasting, operations research
Data warehousing
Application development
Internet reporting/development
Medical/pharma/genomic research
Supply chain management
Customer relationship management
Marketing automation
Balanced Scorecard/Strategic Performance Management
Financial consolidation and reporting
Iné* - špecifikujte v poli nižšie
Iné*
* Navrhovaný dátum začiatku licencie
* Dátum skončenia licencie
(predpokladané dokončenie študentskej práce)
* Operačný systém, na ktorý plánujete SAS nainštalovať
(Uveďte či ide o 32- alebo 64-bitový systém. V prípade Windows nájdete to pod Start – Control Panel – System.)

Dôležité informácie

Neskôr je potrebné mailom na academic@svk.sas.com zaslať:

  • číslo OP
  • štruktúrovaný životopis
  • abstrakt práce obsahujúci základné informácie o cieli projektu, obsahu, praktickej časti a jeho prínose
  • projektový plán – časový
  • odporúčanie od konzultanta (stačí krátky email)
  • krátke zhrnutie dosiahnutých výsledkov a praktickú časť práce (vo formáte pdf)

Softvér je možné používať výhradne k nekomerčným akademickým aktivitám v súlade s licenčnou zmluvou, ktorú pre Vás po zaslaní týchto informácii pripraví spoločnosť SAS Slovakia, s.r.o.


( * označuje povinné pole )