Last ned sluttrapporten fra fase I av faggruppen for Mønstergjenkjenning. Målsettingen med faggruppen har vært å etablere kompetanse ute i helseforetakene og dokumentere hvordan mønstergjenkjenning kan benyttes som en effektiv metode for å avsløre og bekjempe mulig misbruk av utvidede tekniske tilganger og brudd på hjemmelsgrunnlag.

Sluttrapporten beskriver resultatet fra fase 1 hvor kjerneaktivitetene har vært å utarbeide et løsningsforslag i forhold til lovpålegg, prosess relatert til tilsyn og en praktisk gjennomførbar deteksjonsstrategi. Internasjonale erfaringer og erfaringer fra andre bransjer er også trukket inn i arbeidet.

Forslagene til kravtabeller i rapporten er relatert til regelverk, lovpålegg, informasjonsarkitektur og bruk av analyse og rapporter, men inneholder også praktiske, alternative angrepsmåter basert på mønstergjenkjenning. Sluttrapporten beskriver scenarioer og hvitlister, samt hvordan analyse og scoring ut fra regler kan benyttes for å løse oppgavene. Metoden og angrepsmåten som er foreslått er helt forskjellig fra det man har benyttet seg av i det såkalte logganalyseprosjektet.

For øvrig har mange av aktivitetene under møtene i faggruppen vært relatert til kompetansebygging på selve metoden og hvordan avansert analyse kan brukes til å finne ukjente mønstre og avsløre mulig misbruk av utvidede tekniske tilganger. Samtidig har man søkt å unngå de vanlige problemene som de klassiske fremgangsmåtene, bl.a. logganalyse, støter på. Disse aktivitetene foreslår arbeidsgruppen at videreføres i en fase II.

Har du en SAS profil? Logg inn for et forhåndsutfylt skjema.

*  Fornavn
*  Etternavn
*  E-post
* Virksomhet
* Bransje
* Tittel
* Relasjon til SAS
Gateadresse

Sted
* Postnummer
*  Land
* Telefonnummer
Ønsker du tilsendt informasjon via e-post fra SAS?

( * markerer obligatorisk felt )