SAS Academic bygger bro mellom den akademiske verden og arbeidslivet. SAS kompetanse gjør arbeidsprosesser lettere og gjør deg mer attraktiv i arbeidslivet.

Våre kunder, partnere og SAS Institute etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft med erfaring fra SAS-programvare. Flere av disse rekrutterer nyutdannede og det er derfor en stor fordel for avgangsstudenter å ha erfaring med SAS når de skal søke på stillinger i disse selskapene.

SAS Institute investerer ca 25% av omsetningen i forskning og utvikling.
Det sikrer at vi alltid er i forkant. SAS Akademisk Allianse er et program spesielt utviklet for at universiteter og høyskoler skal kunne dra nytte av denne forskningen. Dette gjør at de til en billigere pris kan ta i bruk den siste teknologien og de siste løsningene fra SAS til utdannings og forskningsformål.

SAS programvare nyttegjøres til forskningsprosjekter verden over. I Norge er over tyve universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner tilknyttet SAS Academic Program.

Ja, takk!