Med SAS® får du hjelp til å analysere, behandle og omforme data til kunnskap. Kunnskap som gir deg et solid grunnlag for å ta innsiktsbaserte beslutninger allerede i studietiden. SAS kompetanse gjør arbeidsprosessene lettere - og studenter mer attraktiv i arbeidslivet.

Noen eksempler på utnyttelse av SAS® i forskningsmiljøene:
Silje Bahr Ogne, SAS Institute Markedsanalyse og analytisk CRM.
Silje Bahr Ogne, SAS Institute Prognostisering og prediktiv modellering.
Silje Bahr Ogne, SAS Institute Textanalyse: Sortering og formidling av f. eks. forskningsrapporter og websider.
Silje Bahr Ogne, SAS Institute Analyse av omfattende, komplekse datastrukturer.

Ønsker du å prøve SAS analyseverktøy? 
Studenter og vitenskapelig ansatte kan få tilgang til prøveversjoner av SAS® Enterprise Guide og JMP8 vederlagsfritt!

Ta kontakt, så gir vi deg tilgang til demo-versjoner av SAS® Enterprise Guide og JMP8

PS: Ta gjerne også kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om SAS Academic Program eller du ønsker å skrive en oppgave for oss.

Ja, takk!