Voordelen voor uw organisatie

Met SAS for Sustainability Management kunt u:

 • Gegevens verzamelen, kwalificeren en integreren
  SAS stelt u in staat de 'Triple Bottom Line'-indicatoren (people, profit en planet) nauwkeurig te meten, gebruikmakend van erkende methoden en protocollen. Vertrouw op de kwaliteit van de gegevens van de data-integratie en analytische software van SAS. Zo bent u in staat uw doelstellingen te vertalen naar activiteitenniveau zodat organisaties gericht actie kunnen ondernemen.
 • Rapportages maken; visualiseren van informatie
  Rapportages zorgen voor transparantie naar stakeholders en leveren het bewijs dat u voldoet aan wet- en regelgeving voor duurzaamheid. U rapporteert op basis van een kant-en-klaar framework voor sustainability performance management passend bij het Global Reporting Initiative (GRI).
 • Prestaties verbeteren
  U krijgt inzicht in de financiële impact van duurzaamheidsinitiatieven. U ontdekt causale verbanden en kunt 'what if' scenario's bestuderen. Zo kunt u gefundeerde strategische beslissingen maken om de prestaties van uw organisatie te verbeteren.
 • Managen en voorspellen
  Bereik de gewenste resultaten door de benodigde financiën en middelen te managen én te voorspellen. U bent in staat uw organisatorische strategieën te prioriteren en uw investeringen in productinnovatie, programmaontwikkeling en talent op elkaar af te stemmen. Zo kunt u sturen op de toekomst.

 

Meer informatie

Resource Center
Bekijk onze webcasts, nieuwsartikelen, fact sheet, white papers, video en interactieve tour.


Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

SAS Nederland
Ilanite Keijsers
Marketing Executive
+31 (0)35-699 6845
sasinfo@snl.sas.com