Duurzaam ondernemen; van rapport tot strategie

Het succes van duurzaamheidsinitiatieven wordt mede bepaald door de mate waarin deze meetbaar en inzichtelijk zijn. Alleen met de juiste informatie kan een organisatie echt sturen. De verslaggeving rondom duurzaamheid dient het jaarlijkse startpunt te zijn om strategieën te ijken en verder uit te stippelen. Op die manier kan uw organisatie duurzaamheid monitoren en haar duurzaamheidsinitiatieven tot een succes maken.

Drijfveren voor duurzaamheid
Er zijn verschillende drijfveren voor uw organisatie om veranderingen door te voeren die bijdragen aan duurzaamheid, zoals:

  • Regelgeving. Of het nu gaat om afspraken uit het Kyoto-protocol, richtlijnen vanuit de Europese
    Unie of wetgeving van nationale en lokale overheden. De EU heeft inmiddels al de nodige richtlijnen voor CO2-emissie en emissierechten bepaald en binnenkort volgen aanvullende richtlijnen.
  • Klanten bepalen mede de strategie van bedrijven. Hun vraag naar duurzame producten stimuleert innovatie op dit gebied. Ook steeds meer retailers willen transparantie in duurzaamheidsindicatoren door de hele keten kunnen aantonen. Bovendien verwachten overheden in hun rol van klant dat ondernemingen duurzaam opereren.
  • Reputatieschade is een andere drijfveer van duurzaamheid. De invloed van Milieudefensie en organisaties als Greenpeace, Unicef en Terre des Hommes zijn al decennia merkbaar.
  • Goed werkgeverschap Duurzame organisaties hebben een sterke aantrekkingskracht op jonge en hoog opgeleide nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
  • Interne optimalisatie en innovatie bieden ondernemingen de kans zich te onderscheiden en in te spelen op de toekomst.

 

Meer informatie

Resource Center
Bekijk onze webcasts, nieuwsartikelen, fact sheet, white papers, video en interactieve tour.


Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

SAS Nederland
Ilanite Keijsers
Marketing Executive
+31 (0)35-699 6845
sasinfo@snl.sas.com