Turvaa tulevaisuutesi - hanki osaamista, jota yrityksissä ja organisaatioissa arvostetaan.

Haluatko työskennellä opintojesi jälkeen mielenkiintoisissa edistyksellistä analytiikka hyödyntävissä projekteissa joko liikeyrityksissä tai tutkimuslaitoksissa? Jos tahdot niin, silloin kannattaa hankkia CV:hen rivi tai kaksi myös SAS-kursseja.

SAS e-Learning -kurssit

SAS Akatemiasopimukseen sisältyy nyt kaikille SAS-sopimusyliopistojen* opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille veloituksettomia SAS e-Learning -kursseja.

Kurssit vastaavat sisällöltään SASin luokkakursseja ja niiden suorittaminen omaan tahtiin onnistuu mistä vain ja milloin vain. Kurssien suorittamisesta hyväksytysti saa todistuksen, josta on hyötyä työnhaussa.

Kurssien aktivoimisessa tarvitset oppilaitoskohtaisen koodin jonka saat yliopistosi atk-keskuksesta tai suoraan SASilta akatemia@sas.com.

Akatemiasopimukseen sisältyvät kurssit (arvo yhteensä 4 220 €):
1. SAS Programming Introduction: Basic Concepts
2. SAS Programming I: Essentials
3. SAS Programming II: Data Manipulation Techniques
4. SAS Programming III: Advanced Techniques and Efficiencies
5. SAS Macro Language 1: Essentials
6. SAS SQL I: Essentials
7. Querying and Reporting Using SAS Enterprise Guide
8. SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting (versiolle 4.2)
9. SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting (versiolle 4.3)

Tästä dokumentista (PDF) löydät ohjeet kurssien käytön aloittamiseen.

Pikakurssi SAS Enterprise Guiden käytöstä tilastoanalyyseihin (infosivu)

*SAS sopimusyliopistot: Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto
 

Todista SAS®-osaamisesi sertifioinnin avulla 

SAS® Global Certification Program -ohjelman tarkoitus on tukea syvällisen SAS-osaamisen hankkimista. Ohjelman hyväksytty suorittaminen onkin arvostettu todistus hyvästä SAS-osaamisesta.

SAS® Global Certification Program -ohjelman avulla pääset arvioimaan SAS-ohjelmiston osaamisesi ja saat maailmanlaajuisesti vertailukelpoisen todistuksen taidoistasi. Sertifiointitestin suorittanut henkilö voi halutessaan saada nimensä julkaistuksi sertifioitujen henkilöiden listalla.

Useampia tutkintoja suorittamalla voit osoittaa syvällisen SAS-ohjelmistojen tuntemuksesi. Jokainen sertifiointitutkinto on kehitetty kansainvälisten standardien mukaan ja perustuu tutkimustuloksiin ja SAS-ammattilaisten palautteeseen.

SAS Academic Ambassador -ohjelmat

Haluatko päästä esittelemään tutkielmaasi tai muuta SAS-projektia kansainväliselle yleisölle Yhdysvalloissa vuosittain järjestettävään SAS Global Forumiin? Jos luomuksesi tulee valituksi tilaisuuden ohjelmalistalle, SAS maksaa matkakustannuksesi tapahtumaan ja osallistumismaksut. SAS Student Ambassador – ohjelmasta löydät lisätietoja englannin kielellä.

SAS Academic Ambassador Suomi – ohjelman kautta sinun on mahdollista päästä esittelemään SAS-projektiasi tai -lopputyötäsi vuosittaiseen SAS Forum Finlandiin Helsinkiin. Esityksen tulisi painottua siihen kuinka SASia on käytetty työssä hyväksi ja myös vinkit SASin tehokkaasta ja luovasta käytöstä ovat aina tervetulleita. SAS tarjoaa sinulle maksuttoman osallistumisen tapahtumaan jos esityksesi tulee valituksi. Lähetä ehdotuksesi aiheesta ja alustavalla tasolla oleva tiivistelmä puheenvuorosta sähköpostilla akatemia@sas.com. SAS Academic Ambassador Suomi -ohjelma on tarkoitettu sekä opiskelijoille että yliopistotutkijoille.

Jatko-opiskelijan ohjelmistostipendi


Oletko kirjoilla jatko-opiskelijana yliopistossa tai tiedekunnassa, jossa ei ole vielä SAS akatemia-sopimusta, mutta siitä huolimatta tarvitsisit SASia analyyseihin? Myös sinulla voi olla mahdollisuus saada SAS tai JMP käyttöön akateemisen työsi teon ajaksi. Veloituksetta.

Laita vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla akatemia@sas.com osoitteeseen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:
1. Oppilaitos, tiedekunta/linja ja pääaine
2. Henkilötiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero)
3. Opiskelijanumero
4. Työn aihe ja lyhyt kuvaus sisällöstä
5. Suosituskirje ohjaajalta
6. Tarvitaanko JMP (Windows tai Macintosh) vai SAS (Windows)
7. Aiempi SAS tai JMP kokemus

Vastineeksi käyttöoikeudesta tutkielmassa tulee olla maininta SASin käytöstä. Lisäksi SASille tulee toimittaa kopio työstä ja aiheen osoittautuessa SASin asiakkaita kiinnostavaksi opiskelijalla tulee olla valmius esitellä työtä SAS Forum Finland tapahtumassa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa.

Jatko-opiskelijat, joiden oppilaitoksella on SAS sopimus, eivät voi osallistua tähän jatko-opiskelijan ohjelmistostipendi -ohjelmaan.