Ohjelmistot opetukseen ja tutkimukseen

SAS akatemiasopimukseen sisältyy valinnan mukaan joko SAS® Education Analytical Suite (pdf) tai JMP® Academic Suite. Useissa suomalaisissa oppilaitoksissa on lisensoituna sekä SAS että JMP, jolloin erityyppiset analysointitarpeet aina tekstitiedon louhinnasta kolmiulotteiseen datan visualisointiin tulevat katetuksi. Akatemiasopimuksiin sisältyy aina myös veloituksettomat kotikopiot oppilaitoksen henkilökunnalle ja opiskelijoille.

SAS® Enterprise Guide®: 
SAS® Enterprise Guide, kavereiden kesken EG, on yksi SASin suosituimmista ohjelmistoista yliopisto-opetuksessa ja -tutkimuksessa. Hiirellä klikkailtava EG on helppokäyttöinen vaihtoehto tutkimusaineistojen muokkaukseen, tilastollisten analyysien tekoon, kuvien piirtämiseen ja erilaisten tunnuslukujen laskemiseen. Voit myös käyttää perinteisempää koodi-SASia Enterprise Guiden sisällä. Aineiston suurikaan koko ei ole Enterprise Guidelle ongelma, sillä sen laskennan voi halutessaan ohjata myös palvelinympäristöön. Tämä on kätevää erityisesti silloin jos oman työaseman kapasiteetti ja suorituskyky on rajallinen ja analysoitavat tietomassat poikkeuksellisen suuria. (SAS® Enterprise Guide sisältyy SAS® Education Analytical Suiteen.)

Base SAS®:
Base SAS on väline sinulle joka haluat ottaa SASin kaiken tehon irti itse koodaamalla. Base SASissa käytössäsi ovat mm. kuvailevan tilastotieteen menetelmät ja raportointi sekä kehittyneet korrelaatiomenetelmät.Base SAS® sisältää kattavan kirjaston SAS-proseduureja datan muokkaukseen, analysointiin ja esittämiseen. Näitä SAS -proseduureja käyttämällä koodaaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin silloin jos kaikki koodaus tehtäisiin ns. tyhjältä pöydältä. Tutustu SAS proseduureihin ja menetelmiin alla olevien linkkien kautta. (Base SAS sisältyy SAS® Education Analytical Suiteen.)
Kaikkien proseduurien kuvaukset ja käyttöesimerkit:
http://support.sas.com/rnd/app/da/stat/procedures/Procedures.html
Useimmin kysytyt kysymykset (Mikä proseduuri soveltuu mihinkin menetelmään?):
http://support.sas.com/kb/30/333.html 

Alla olevia SAS ® Education Analytical Suiteen sisältyviä ohjelmia käytetään joko hiirellä (SAS® Enterprise Guide) tai koodaamalla (Base SAS®):

• SAS/STAT®: Monimuuttujamenetelmät, lineaariset mallit, lineaariset sekamallit, varianssi- ja regressionanalyysit, kategorisen datan analysointi, elinaika-analyysi, Markov chain Monte Carlo (MCMC) ja monet muut tilastomenetelmät.

• SAS/ETS®: Ekonometrian, aikasarja-analyysien, ennustamisen ja simuloinnin opetukseen ja tutkimukseen oikea valinta on SAS/ETS.

• SAS/GRAPH®:Tiedon visualisointi taulukoilla, pylväskuvilla, kartoilla ja muilla kuvilla. Tuki myös Pearsonille, Spearmanille, Hoeffdingille ja Kendallille. Katso lisätietoja linkistä.

• SAS/OR®: Tämä on oikea valinta jos tutkimuksesi tai opetuksesi suuntautuu operaatiotutkimuksen saralle. SAS/OR:stä löytyvät välineet myös matemaattiseen optimointiin ja simulointiin (SAS Simulation Studio).

• SAS/IML®: Interaktiivinen matriisiohjelmointi sisältää myös integraation avoimen koodin R-ohjelmiston ja koodin käyttöön.


SAS® Education Analytical Suite sisältää myös:
• SAS/ACCESS
• SAS/ASISST
• SAS Bridge for ESRI
• SAS/EIS
• SAS/QC
• SAS/AF
• SAS/LAB
• SAS/CONNECT
• SAS/FSP
• SAS/SECURE
• SAS/SHARE
• SAS Integration Technologies 

Lisäohjelmistot
Akatemiasopimusta on mahdollista laajentaa lukuisilla lisäohjelmistoilla. Kustannukset lisäohjelmistojen osalta ovat erittäin maltillisia. Suomessa lisensoiduimmat lisäohjelmistot ovat visuaalisen analytiikan velho JMP, tiedonlouhinnan järeät välineet SAS® Enterprise Miner ja SAS® Text Miner. Näiden lisäksi erilaisia geenitutkimukseen liittyviä ohjelmistoja on hankittu opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Lisätietoja ja ohjelmistoista saat akatemia@sas.com.

Lisäohjelmistoja ovat mm:
• SAS® Enterprise Miner
• SAS® Text Miner
• Credit Scoring for SAS® Enterprise Miner
• SAS ® Forecast Server
• SAS/Genetics®
• SAS® Enterprise BI Server
• SAS® Data Integration Server
• SAS® OLAP Server
• SAS® Enterprise Content Categorization
• JMP Genomics
• JMP Clinical
• JMP
• SAS® Simulation Studio for JMP

Näistä saat lisätietoja SASin tuotesivustolta.

Tekninen tuki
Helpoin tapa löytää vastauksia teknisiin haasteisiin sekä menetelmiin liittyviin kysymyksiin on tutustua kattaviin tukipalveluihin ja dokumentaatioon.

SAS tuotetuki verkossa: www.support.sas.com

JMP tuotetuki verkossa: http://www.jmp.com/support/