Alle restauranter? Alle skoler? Alle kølediske?

SAS Institutes rådgivere kan først og fremmest hjælpe med afklaring af strategi og datagrundlag, samt med at bygge de statistiske modeller, som understøtter den intelligente indsatsstrategi. Dernæst kan vi tilbyde projektstyring og implementering af et robust og logisk it-setup, som sikrer, at løsningen fungerer optimalt i dagligdagen. 


Fordele ved en intelligent indsatsstrategi understøttet af SAS®-analyseværktøjer: 

  • Via data mining og statistiske modeller beregner værktøjet sig frem til de grupperinger, der er de mest sandsynlige syndere
  • Løsningen eliminerer usikkerheder og gør det muligt at forudsige fremtidige udviklingsscenarier med stor præcision
  • Den målrettede indsats sikrer at knappe ressourcer anvendes optimalt
  • Den faktabaserede tilgang gør det muligt at kommunikere meningsfuldt med strategiens interessenter
  • Med en SAS-løsning bliver de intelligente indsatsstrategier i form af statistiske modeller integreret i et logisk og robust setup, som understøtter et rollebaseret informationskrav

Gå tilbage til www.sas.com/dk

Gå i dialog med SAS

Tag kontakt til divisionsdirektør Lars Kirdan, så sætter vi et møde op.