Alle restauranter? Alle skoler? Alle kølediske?

Statens kontrol- og tilsynsopgaver er et bærende element for centrale dele af vores velfærdssystem og er derfor helt naturligt i fokus hos medier og politikere.

  

Men hvordan besøge alle restauranter? Alle arbejdspladser? Alle skoler? Alle børshandlere? Alle kølediske? Når staten løser en kontrol- og tilsynsopgave, kan opgaven hurtigt forekomme umulig at løse inden for de givne ressourcerammer.

Alle ministerområder har brug for en fremadrettet, differentieret og effektiv indsatsstrategi. Og der findes en mere intelligent måde at gøre det på.


Effekten øges med målrettet indsats

Svaret er at fokusere på effekten af indsatsen og sige endeligt farvel til den tilfældige stikprøve. Effekten af indsatsen øges, når kontrolmyndigheden har en hypotese at gå efter og på forhånd kan identificere den eller de grupper, hvor der er størst sandsynlighed for fejl eller snyderi.

Det er Fiskeridirektoratet, som for nylig har indført intelligent fiskerikontrol i samarbejde med SAS Institute, et eksempel på.

Ønsker du en dialog om mulighederne i din organisation?
Tag kontakt til divisionsdirektør Lars Kirdan, så sætter vi et møde op. 

Gå tilbage til www.sas.com/dk


 

Derfor intelligent kontrol

  • Grupperinger af mest sandsynlige overtrædere identificeres på forhånd
  • Muliggør en målrettet og effektiv kontrolindsats
  • Knappe ressourcer anvendes optimalt
  • Den faktabaserede tilgang sikrer transparens og kommunikationGå i dialog med SAS

Tag kontakt til direktør for forretningsudvikling Lars Kirdan, så sætter vi et møde op.