Vores analytiske værktøjer kan hjælpe dig med at analysere, behandle og omforme data til viden om netop dit felt.

Med SAS får du meget alsidige muligheder med datahåndtering, idet SAS kan udføre langt de fleste statistiske analyser. Med SAS har du både mulighed for at bruge peg og klik-værktøjer eller at kode selv. SAS kan således anvendes af alle uanset forudgående erfaring med statistiske eller analytiske værktøjer.

Du kan roligt arbejde med omfattende datasæt fra forskellige datakilder, da SAS kan håndtere meget store datamængder og alle typer dataformater.

SAS® Enterprise Guide®:  
Et af SAS Institutes mest brugervenlige værktøjer, og det mest populære softwareprodukt til undervisning. Gennem en Windows-baseret peg og klik- brugergrænseflade giver SAS Enterprise Guide dig mulighed for at foretage dataanalyse og rapportering.

Hvor anvendes SAS Enterprise Guide?:
SAS Enterprise Guide anvendes overalt i den akademiske verden, særligt inden for undervisning. Pga. værktøjets brugervenlighed er det også velegnet til studier med meget lidt undervisning i kvantitativ metode.

Base SAS®:
Værktøjet til dig, der selv vil programmere. Analysemulighederne spænder fra simpel deskriptiv statistik og rapportering til avancerede datakorrelationer. Base SAS indeholder et bibliotek af programmeringsprocedurer til behandling, analyse og præsentation af data. Base SAS kan læse data i alle formater og fra alle typer af filer.

  
 • SAS/STAT®:
  Det rette modul til dig med avancerede analysebehov. Med SAS/STAT udvider du funktionaliteten i Base SAS, så du kan foretage multivariat analyse såsom lineær og ikke lineær mixed modellering. Derudover kan du arbejde med regressionsanalyse, kategorisk dataanalyse, Bayesisk analyse, overlevelsesanalyse samt mange andre analysemetoder.
 • SAS/GRAPH®:
  Med dette modul til Base SAS forøger du dine analysemuligheder og bliver i stand til at visualisere dine data i tabeller, grafer og kort inden for en række statistiske metoder, såsom Pearson, Spearman, Hoeffding og Kendall.
 • SAS/OR®:  
  Det rette værktøj til operationsanalyse. Forsyner dig med teknikker til optimering, projektplanlægning og simulering, der gør det muligt for dig at identificere de mest optimale operationelle scenarier.
 • SAS/IML®:  
  Det rette værktøj til matrixberegning gennem interaktiv programmering og eksplorativ dataanalyse.
 • SAS/ETS®:  
  Det oplagte værktøj, hvis du skal arbejde med økonometri, tidsserieanalyser, forecasting og simulering af forretningsprocesser.

Hvor anvendes Base SAS og de tilhørende moduler?
Base SAS anvendes meget bredt, både til undervisning og forskning. Særligt inden for de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner(herunder økonomiske fag) er Base SAS populært.

Softwarepakken indeholder desuden produkterne:

SAS/ACCESS 

SAS/ASISST 

SAS Bridge for ESRI 

SAS/EIS 

SAS/QC 

SAS/AF 

SAS/LAB 

SAS/CONNECT 

SAS/FSP 

SAS/SECURE 

SAS/SHARE 

SAS Integration Technologies 

Mange højere uddannelsesinstitutioner har ydermere licens til:

JMP:  
Det rette værktøj til eksplorativ og visuel dataanalyse. JMP er et særdeles brugervenligt værktøj, der hjælper dig til bedre forståelse for dine data. JMP bruges i forskning inden for stort set alle industrier, og blandt studerende er det populært til eksempelvis analyse af spørgeskemaundersøgelser og til at skabe overblik over forsøgsresultater.

Hvor anvendes JMP?:
JMP's anvendelsesmuligheder er meget brede. Lige fra medicinsk forskning til undervisning på gymnasialt niveau.

SAS® Enterprise MinerTMSAS® Text Miner:  
SAS Enterprise Miner gør det muligt for dig ved hjælp af avancerede statistiske metoder at finde tendenser og mønstre i dine data og dermed skabe et validt beslutningsgrundlag. Dette værktøj strømliner din data mining-proces ved at gøre dig i stand til at skabe præcise prædiktive og deskriptive modeller baseret på analyse af en lang række ustrukturerede data fra forskellige kilder. SAS Text Miner gør det muligt at lave samme analyser ud fra tekstuelle data.

SAS® Activity-Based Management:
Med en SAS Activity-Based Management model kan du analysere omkostninger og lønsomhed i en given organisation. Modellen identificerer aktiviteter i organisationen, hvis tilhørende ressourcer fordeles videre til de endelige kunder/produkter/ydelser. Output af en Activity-Based Management model er dermed både lønsomhed på slutproduktniveau og identificering af aktiviteter, hvor førstnævnte eksempelvis relaterer sig til fra- og tilvalg af produkter, og hvor sidstnævnte sætter fokus på strømlining af forretningsprocesser.

Hvor anvendes SAS Activity-Based Management?:
SAS Activity-Based Management retter sig mod de økonomiske studier, særligt på handelshøjskolerne.

Kontakt SAS Academic for at høre mere om, hvad din uddannelsesinstitution har licens til.

Ane Gerken
Academic Program Manager
70 28 27 25
ane.gerken@sas.com