Produkter & Lösningar / Prognostisering

Prognostisering

Integrerade tidsserier och ekonometriska tekniker för modellering, prognostisering och simulering av affärsprocesser

Den mycket omvälvande utvecklingen av vårt konkurrensutsatta affärsklimat har tvingat företag och organisationer att inte bara arbeta dag för dag utan även med att göra tillförlitliga prognoser inför framtiden. Konkurrensfördelar kräver idag mycket mer än uppskattning och magkänsla vid viktiga beslut.

Med SAS Institutes prognostiseringsteknologi kan du analysera och förutse processer som sker över tiden. Du kan identifiera tidigare osynliga mönster och trender så att du kan göra en mer korrekt plan för framtiden. Faktorer som samhällsekonomins inverkan, marknadens utsikter, kundbeteenden och marknadsaktiviteter såsom säljaktiviteter kan också identifieras för att ge en direkt inverkan på ditt företags framtid.

Exempel på användningsområden:

  • Prognostiseringsbehov för produkter och tjänster
  • Förutse personal- och resursbehov
  • Fatta effektiva beslut om prislägen
  • Förståelse och planering efter marknads- och konsumentbehov
  • Analys av investeringsmöjligheter

SAS® Forecast Server genererar prognoser som speglar den affärsmässiga verkligheten så att företaget kan planera bättre för framtida händelser. 

Stora volymer högkvalitativa prognoser genereras snabbt och automatiskt och gör det möjligt för företaget att planera framåt mer effektivt i SAS® Forecast Server. Den oöverträffade skalbarheten gör företags verksamhet mer effektiv på alla nivåer genom att snabbt och automatiskt producera miljontals högkvalitativa och tillförlitliga prognoser. Den är utformad för att passa företag inom alla branscher som behöver storskalig prognostisering och/eller automatisering på grund av ett stort antal prognoser eller brist på analytiker.

 

Prognosresultaten
Resultaten från den automatiska prognosprocessen återges i Forecast Summary Window. Historiska data, de anpassade modellerna samt konfidensintervallen återges grafiskt. Ytterliggare information om varje prognos kan även visas i tabellform under grafen.

Analysmiljön
För den erfarne statistikern finns möjligheter att få viktig information om diverse egenskaper och aspekter i historiska data; något som är till nytta vid skapandet av nya modeller. Series Analyzer tillhandahåller möjligheter såsom autokorrelationer i serierna, säsongsmönster, trender, mm.

Prognoser levereras snabbt och smidigt via ett användarvänligt gränssnitt. Den producerar automatiskt högkvalitativa prognoser med möjlighet att modifiera modellerna interaktivt utan programmeringskunskaper. Detta gör stora prognosprocesser hanterbara och gör att analytiker kan fokusera mer på de viktigaste prognoserna. SAS® Forecast Server väljer automatiskt affärsdrivande faktorer och andra händelser som spelar in i prognosprocessen utifrån alla variabler som matas in i systemet i modelleringsprocessen. Prognoserna speglar affärsverkligheten bättre och kräver mindre manuell korrigering. Prognoserna är tillförlitliga och förbättrar prognosprestanda för alla produkter, inventarienivåer och lagerbrister. 

Användargränssnittet är lättförståligt och hjälper ovana användare att skapa en automatisk prognosprocess snabbt och smidigt. Det hjälper användaren med urval av data, rollfördelning till variabler, prognoshierarki och val av viktiga automatiska prognoskriterier.

 Läs mer om "SAS Forecasting Software" 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.