Produkter & Lösningar / ANALYTICS INTELLIGENCE / JMP

JMP®

Vad är JMP?

JMP är ett program för visuell dataanalys. Det länkar statistisk grafik och gör information tillgänglig på ett sätt ett kalkylblad aldrig kan. JMP är utmärkt för att importera, förbehandla och omarbeta data, oavsett var data kommer från. Dessutom är programmet utmärkt för omfattande analys, modellering, data mining och inte minst visualisering av resultaten. JMP kan fungera som ditt analytiska nav varifrån du kan arbeta med data från t ex SAS, Excel och R.

Varför JMP?

JMP är ett kraftfullt 32 - eller 64-bitars program som möjliggör snabb statistisk analys av miljontals poster. Med programmets drop- and drag möjligheter kan du analysera och visualisera data utan att någon kodning krävs.

Vem bör använda JMP?

JMP är enkelt att arbeta med både för enkla och mer avancerade behov. Programmet är för den som gillar att utforska data, få nya insikter och avslöja samband för att få bättre underlag för beslut.

 

 

 

Vill du veta mer?

 Vill du ha ytterligare information, en kostnadsfri testlicens eller uppgradera till JMP10? Välkommen att kontakta jmp@swe.sas.com 
 Broschyr JMP® 10