Produkter & Lösningar / SAS IT-arkitektur

IT-arkitektur

IT-infrastrukturen i verksamheter är ofta en komplex, heterogen miljö, som är resultatet av många års investeringar. Hårdvara är placerad på olika orter och det är investerat i ett stort antal mjukvaruapplikationer från olika leverantörer, ett flertal datakällor - och affärsenheter genom hela organisationen kräver användbar och valid information här och nu. På grund av denna komplexitet är det en konstant utmaning att integrera data och applikationer, och just därför är det också en utmaning att leverera den kunskap, som efterfrågas idag.

SAS Institute levererar en integrerad, öppen och omfattande arkitektur som skapar förutsättningarna för att ta fram och leverera korrekt information. Alla SAS Institutes produkter och lösningar är byggda på en plattformsoberoende arkitektur baserad på etablerade standarder, vilket gör det möjligt att leverera ett mer exakt och värdefull kunskapsunderlag till organisationer.

SAS IT-arkitektur levererar:

Multiflexibel plattform -- SAS MultiVendor Architecture är helt unik och nyckeln till användande av komplexa IT-miljöer oberoende av hårdvaran. Våra produkter och lösningar är utvecklade med portabel kod, som möjliggör att de kan köras på de flesta hårdvaruplattformarna och operativsystemen. Detta möjliggör enkel flytt från en annan för att till exempel minska kostnader. SAS Institutes förmåga att ladda och bearbeta data och ditribuera applikationer på stordatorer, servrar och pc gör det möjligt för våra kunder att integrera nuvarande och framtida tekniska miljöer - oavsett typ.

Skalbarhet - Med SAS Institutes programvara får du en kraftfull plattform, kapabel att hantera den lavinartade ökningen av data både lokalt och i ditribuerade system. Parallell dataåtkomst och parallell samt distribuerad databearbetning i tillämpningsservrar, gör det möjligt att löpa igenom och bearbeta stora datamängder samt att utföra komplexa analyser snabbare.

SAS utnyttjar tillgängliga teknologier i dagens IT-infrastruktur för parallell åtkomst och bearbetning av data, för att på bästa sätt distribuera applikationer till den mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva platformen. När tidskrävande arbete/analys delas upp i flera enheter och genom att köra enheterna parallellt, kan arbete avslutas snabbare och allar resurserna kan användas mer optimalt.

Öppen och dynamisk plattform - SAS® är byggt på en öppen plattform som lätt kan integreras med existerande applikationer och system. Alla SAS Institutes lösningar rättar sig efter branschers generella krav, härunder OLE DB och OLAP, webb services för Net och Java, http/https och J2EE. Därutöver kan SAS göra det möjligt för Microsoft-, Java- och webbutvecklare att nå de stora möjligheter som ligger i SAS®, från de miljöer som de redan är bekanta med.

Denna styrka är en helt unik plattform för SAS® marknadsledande Data Integration-, Business Intelligence och Analytical Intelligence teknologier. SAS Institutes flexibla arkitektur är unik, genom att vi kan stötta ett komplext nätverk och en integrerad överordnad kunskapsstrategi för verksamheten.

Med en integrerad arkitektur, som täcker brett, prisbelönade produkter och lösningar utöver ett end-to-end intelligence framework, som hjälper dig med att optimera dina IT-investeringar, levererar SAS® värde genom hela processen.

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.