Produkter & Lösningar / Data Mining

Data Mining

Data mining är en process för att nå och utforska stora mängder data och anpassa modeller för att avslöja samband och mönster i datat för att ta fram säkra beslutsunderlag.

Tillämpningen av data mining sträcker sig över många branscher och områden. Inom telekom, bank, finans och försäkring används data mining för att upptäcka bedrägerier, optimera marknadskampanjer och för att identifiera de mest lönsamma prisstrategierna. Läkemedelsindustrin använder data mining för att prediktera effekten av olika typer av medicinering, läkemedelstester och kirurgiska ingrepp. Inom handel används data mining för att utvärdera effekten av rabattkuponger och specialerbjudanden för att förutse vilka erbjudanden som passar olika kunder bäst.

Data mining-verktyg strukturerar upp hela analysprocessen, från inhämtning av data, beskrivande analys och prediktiv modellering ända fram till att modellen ska utvärderas och tillämpas i verksamheten. Detta gör att man genom att arbeta med ett data mining-verktyg effektiviserar och kvalitetssäkrar analysarbetet. Vanliga analystekniker inom data mining är t.ex. klustertekniker, associations- och sekvensanalys, linjär och logistisk regression, olika typer av beslutsträd, neurala nätverk och regelbaserad induktion.

 Läs mer om "SAS Enterprise Miner"

Text Mining
Text mining handlar om att spåra kunskap från textdokument. Text mining är en teknik som omvandlar data i form av text till ett användbart och intelligent format som klassificerar, hittar relationer och kopplingar eller associationer mellan dokument. Tekniken avänds för att enkelt klustra och segmentera dokument till olika kategorier och kombinera text med andra strukturerade datakällor för att förbättra analysförmågan.

Hantering av text beskrivs av många som nästa stora tillämpningsområde för prediktiv modellering och data mining. Exempel på tillämpningar där text mining används framgångsrikt är tex i försäkringsbranschen där man arbetar preventivt med att förhindra bedrägeriförsök vid anmälan av olyckor. Andra tillämpningar av text mining är hantering av garantiärenden för att upptäcka tillverkningsfel så snabbt som möjligt, kategorisering av jobbansökningar och bidragsansökningar och användning av läkares noteringar för bättre diagnostisering.

 Läs mer om "SAS Text Miner"

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.