Support / Nyttig information

Nyttig information

Som SAS Institutes användare har du ofta möjligheten att söka i vår omfattande dokumentation, finna inspiration i vårt bibliotek och kanske utnyttja andra SAS Institutes användares kunskap genom User groups. Därför innehåller denna sida en lista över de möjligheter, SAS Institute ställer till förfogande.

Nyheter och information
Nyheter om SAS Systemet, SAS9

Manualer, dokumentation, litteratur
White Papers från SAS
On-line softwaredokumentation och manualer - härunder SAS Online Doc.
Tidningar, magasin och nyhetsbrev
Proceedings

Tekniska tips och tricks
Tekniska dokument
Programexempel
Få tillgång till fixes och programexemplar via FTP

SAS Communities
SAS Utvecklingsavdelningar
SAS användargrupper