SAS Alliance / FERROLOGIC AB

Ferrologic AB

 

Vi är ett högt specialiserat konsultbolag inriktat på processorienterad systemintegration samt Business Intelligence och Data Warehousing för uppföljning och analys av verksamheter. För att erbjuda detta är vi organiserade i tre affärsområden.

Enterprise Design modellerar dina affärsprocesser och lägger grunden till en stabil, förvaltningsbar arkitektur av information och system.

System Integration är nödvändigt för att operativa system
skall samverka i linje med dina verksamhetsprocesser.

Business Intelligence för kvalitetssäkrad och tillgänglig rapportering och analys av din verksamhet baserad på historisk data, real-time data och prediktiv analys.
Vi på Ferrologic Business Intelligence är erfarna BI/DW konsulter, som verkar för att hela tiden utveckla oss, men också för att dela med oss av vår kunskap. Detta ger ett starkt team som kontinuerligt fyller på med ny kunskap och brinner för att sprida den såväl internt som externt till kunder och bransch. Vi tycker det blir roligare så.

Knowledge.Shared. är centralt för Ferrologic. Lusten att bygga ny kunskap och dela med sig av den kunskapen genomsyrar hela vår organisation, vår rekrytering och vårt sätt att arbeta. Detta är något som våra kunder märker av och värdesätter, genom våra generösa, engagerade och kunniga konsulter.

Läs mer på:  http://ferrologic.se/