SAS ALliance / ACCenture

Accenture


Accenture ett av världens ledande konsultföretag inom verksamhetsutveckling och it-tjänster. I Sverige har Accenture funnits i över 25 år och har idag ca 800 anställda, med uppdrag över hela landet.

Accenture är ett globalt företag, men en del av  framgång är att de alltid har en stark lokal närvaro. Accentures lokala kontor har djupa kunskaper om de flesta dimensioner av svenskt och nordiskt näringsliv, samtidigt har alla tillgång till ett internationellt nätverk av expertis. Det ger dem unika möjligheter att sätta ihop projektgrupper med rätt kunskaper och erfarenheter. I praktiken medför organisationsformen att de har tillgång till den samlade kompetensen i den globala organisationen för att bäst tillgodose de krav på kompetens som varje projekt ställer. Dessutom ger det dem de bästa förutsättningarna att framgångsrikt hantera internationella uppdrag.

Läs mer på http://www.accenture.se/