Partners / Partnerprogrammet

Partnerprogrammet ”SAS Alliance Program”

Partnernivåer:

  • Svenskt, lokalt partnerskap
  • Nordiskt, regionalt partnerskap
  • Globalt, partnerskap

SAS Alliance Program innebär ett strategiskt partnerskap.

Tillsammans med våra partnerföretag levererar och implementerar vi SAS lösningar för att lösa våra kunders mest kritiska affärsutmaningar.

SAS Alliance partners kompletterar SAS genom att:

  • Etablera och utveckla tillämpningar av SAS mjukvara
  • Leverera produkter och teknologier som understöder SAS Institutes programvara och lösningar
  • Integrera SAS programvaror och lösningar med tredje-part mjukvara.
  • Konsultera, positionera, sälja och implementera SAS mjukvara
  • Tillhandahålla värdehöjande kringtjänster och stöd för slutkunder
  • Bidra med branschexpertis

Läs mer på sas.com om våra SAS® Alliance Programs