Partners / Partners

SAS Institute i nära samarbete med partners

SAS Institutes strategiska partners ingår i partnerprogrammet ”SAS Alliance Program”.

Syftet med partnernätverket är att skapa nya vägar att leverera och implementera SAS-lösningar och lösa kundernas kritiska affärsutmaningar. Med vår affärsmodell att integrera våra partners unika kompetenser kan vi alltid leverera den lösning som passar våra kunders situation bäst.

SAS har en bred flora av olika typer av partnerskap, den gemensamma nämnaren är expertis inom branschen och SAS mjukvara. Våra partners varierar i storlek och geografisk täckning av marknaden. Huvudsyftet med vårt partnerprogram, SAS Alliance Program, är bättre service till våra kunder.

 


 

 

"Working together with partners is an important part of our business strategy. Our partner´s industry expertise combined with SAS Software solutions gives our customers the opportunity to face the challenges of business today."

Dr. Jim Goodnight

CEO

SAS Institute