Partners / SAS Business Analytics Academy

SAS Business Analytics Academy

- certifiering för att arbeta med området affärsanalys

Området affärsanalys (Business Analytics) är ett av de starkaste tillväxtområdena i IT-branschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS Business Analytics Academy är ett program som omfattar 12 månader och varvar teori med praktik.

SAS Institute erbjuder en grundstruktur för utbildningar och ramverk för affärsanalys (Business Analytics). Praktiken sker i det projekt eller i den lösningsmiljö deltagaren verkar och det teoretiska innehållet anpassas  till det.

För kunder eller Partners till SAS Institute är SAS Business Analytics Academy en certifiering och kvitto för att deltagare skall kunna ta området  och sin specifika lösning inom affärsanalys till ännu högre värden.

Programmet vänder sig till ambitiösa nya eller etablerade It-konsulter som läst områden som statistik, analys, data, systemvetenskap, programutveckling, modellering, matematik eller ekonomi med matematisk inriktning. Deltagaren skall ha intresse för kommunikation och IT, ha hög social kompetens, vara en stark lagspelare och vill arbeta i en roll mellan verksamhet och IT. Deltagarna skall vara motiverade att gå igenom programmet och se sig i en roll att bli expert inom affärsanalys.

 

 

Ett tillväxtområde

Området affärsanalys (Business Analytics) är ett av de starkaste tillväxtområdena i IT-branschen. Företag har krav på sig att klara snabba omställningar och hårdare konkurrens genom att kunna hantera växade information på ett helt annan sätt än tidigare. Undersökningar visar att företag som kan förädla strukturerad och ostrukturerad data till information genom avancerad analys är både lönsammare och konkurrenskraftigare än de företag som saknar denna typ att kompetens, process och systemstöd, därför växer yrkesrollerna inom affärsanalys kraftigt.


Kandidater

En deltagare kan vara redan etablerade It-konsulter i organisationen eller som rekryteras från branschen. SAS Institute marknadsför SAS Business Analytics Academy tillsammans med vårt eget SAS Institute Trainee program på universitet och högskolor.

Vid behov och intresse från Kunder och Partners kan de även få kandidat ansökningar från nyutexaminarade studenter med rätt bakgrund och examina.

Läs Testimonials

 


Anmälan

Programmet har två uppstarter per år, första veckan i februari och sista veckan i augusti. För frågor kontakta Patric Hellgren, programansvarig för SAS Business Analytics Academy och SAS Institute Trainee Program: patric.hellgren@sas.com