Nyheter / Pressmeddelanden

SAS INSTITUTE AB
Box 609
169 70 Solna
Tel: +46 8 522 170 00
Fax: +46 8 522 170 70
E-post: info@swe.sas.com
www.sas.com/sweden

Press Release

Utskriftvänlig Utskriftvänlig

Nyheter

 

Tidsresa från historia till framtid i Stora Frösunda

SAS Institutes nya kontor i slottsparken möjliggör fortsatt tillväxt på Sverigemarknaden

Stockholm  (17 juni 2013)  –  SAS Institute, ledande på beslutsstöd med avancerad analys, har de senaste åren trotsat den ekonomiska svackan och vuxit kraftigt i Norden.  För att rymma den växande organisationen har företaget byggt ett helt nytt kontorshus i parken bredvid slottet i Stora Frösunda Gård. I dag, måndagen den 17 juni, invigdes den moderna och miljövänliga kontorsbyggnaden som innebär ett nytt kapitel i Stora Frösundas drygt 200-åriga historia. Investeringen i det nya kontoret möjliggör fortsatt tillväxt för SAS Institute i Sverige och visar att företaget ser långsiktigt på den lokala närvaron.

– Den tidsresa som Stora Frösunda inledde vid uppförandet av slottet 1785 och genom den nya moderna byggnaden tar vidare in i framtiden kan sägas symbolisera SAS Institutes verksamhet: att ur historien hämta kunskap, analysera den och använda den för att fatta rätt beslut för framtiden. Med hjälp av SAS lösningar är det möjligt att räkna ut sannolikheter och förutsäga olika affärsscenarier och den senaste visualiseringstekniken som Visual Analytics erbjuder ger kunderna möjlighet till självbetjäning samt till att utforska data på ett friare sätt än vad andra lösningar på marknaden erbjuder, sade SAS Institutes svenska VD Magnus Khysing vid invigningen av det nya kontoret i dag.

SAS Institute förvärvade Stora Frösunda 1996 och har suttit på slottet sedan det var färdigrenoverat 1999. I december 2011 togs det första spadtaget till den nya kontorsbyggnaden. Med satsningen på att stärka sin – i dag drygt 150 personer starka – organisation på den svenska marknaden går SAS Institute på tvären mot många konkurrenter som väljer att flytta ut kompetensen till andra länder.

SAS Institute skiljer sig också genom att man ända sedan starten 1976 har investerat i att utveckla sin egen analysmjukvara i stället för att satsa på uppköp, vilket i dag är en tydlig trend i branschen.

– I en tid när branschtrenden går mot företagsuppköp och mot att kompetensen flyttas till andra länder, håller vi på SAS Institute fast vid vår strategi.  Vi bevarar vårt höga engagemang för såväl kunder som medarbetare och satsar på organisk tillväxt, säger
Magnus Khysing.

Investeringen i det nya kontoret visar att SAS Institute ser långsiktigt på den lokala närvaron. Byggnaden, som är ritad av Robert Reuterhäll på FRAM Arkitekter, miljöklassificerad enligt LEED* och har uppförts i harmoni med omgivningen, bidrar samtidigt till tillväxten av Solna stad – den snabbast växande staden i Sverige. Miljösatsningen grundar sig på SAS Institutes ägare Jim Goodnights uttalade strävan efter att leda hållbarhetsutvecklingen och minimera verksamhetens påverkan på miljön.

Byggnaden har bland annat ett grönt så kallat sedumtak, som tar upp dagvatten och fungerar som extra isolering.  Huset värms upp och kyls ned genom en kombination av bergvärme och absorptionskyla och en solcellsanläggning på 130 kvm bidrar till att minska energiförbrukningen. Andra miljövänliga inslag är valen av naturliga material som skiffer, ek och kolmårdsmarmor för inomhusgolv, innerväggar och fasad.
I källaren finns ett garage med 112 platser, varav tio är försedda med laddstolpar för elbilar. Restaurangen har fått ett nytt modernt kök och en större matsal. Den 2 360 kvm stora kontorsbyggnaden har plats för 170 arbetsplatser. Samtidigt frigör flytten plats i slottet och flyglarna för kundaktiviteter såsom seminarier, möten och utbildning.
– Visionen med bygget är att underlätta för SAS Institutes framtida tillväxt i Sverige och Norden, med utökade lokalytor såväl för medarbetare som för kunder, säger Magnus Khysing.
 
*LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är utvecklat av The U.S Green building Council. Certifieringen säkerställer att byggnaden är resurseffektiv och miljömässigt uthållig. Kontoret i
Stora Frösunda är det första utanför SAS Institute Groups huvudkontor i North Carolina som får en
LEED Guld certifiering.

Om SAS

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2011 2,72 miljarder dollar i 127 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 50 000 kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag cirka 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Presskontakter SAS Institute:

  • Kontakt:

    SAS Institute Sverige
    Tel: +46 8 522 170 00
    Fax:+46 8 522 170 70
    E-post: info@swe.sas.com