Nyheter / Pressmeddelanden

SAS INSTITUTE AB
Box 609
169 70 Solna
Tel: +46 8 522 170 00
Fax: +46 8 522 170 70
E-post: info@swe.sas.com
www.sas.com/sweden

Press Release

Utskriftvänlig Utskriftvänlig

Nyheter

 

Landstinget i Uppsala län har valt en strategisk beslutsstödspartner. SAS Institute är vinnare i upphandling hos Landstinget i Uppsala län.   

SAS Institute stärker sin position ytterligare som den främsta leverantören av beslutsstöd till offentlig sektor. Landstinget i Uppsala län har valt en strategisk beslutsstödspartner för sina verksamheter. Alla ledande leverantörer på den svenska marknaden deltog i upphandlingen.

Stockholm  (30 okt. 2013)  – Landstinget i Uppsala län har uttalat att man valt SAS Institutes lösning eftersom det kommer att förbättra deras förutsättningar att ta ut information och göra den användbar som beslutsunderlag i verksamheten. Ambitionen är att lägga grunden till ett modernare sätt att styra landstinget.

- Det är glädjande att vi ytterligare förstärker vår ställning som ledande leverantör av beslutsstöd till offentlig sektor och att ännu ett av Sveriges största landsting väljer SAS Institute som samarbetspartner, säger SAS Institutes svenska VD Magnus Khysing.

Landstinget i Uppsala län upphandlade en lösning som ska leverera ett kraftfullt och flexibelt rapport- och analysverktyg för hela verksamheten. Lösningen ska bidra till att ge stöd för beslut och skapa goda förutsättningar för effektiv styrning.
Landstinget i Uppsala län har i upphandlingen särskilt pekat ut att det är viktigt att få en snabbare och effektivare lösning för att få tillgång till information och analys på ett enkelt sätt till användarna. SAS Institute hade den bästa lösningen och valdes till strategisk partner och leverantör bland ett femtontal av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden.

Vill du veta mer så kontakta gärna:
Gisela Östlund, Senior Marketing Specialist
e-mail: gisela.ostlund@sas.com
Tel: + 46 (0)8 5221 70 83 ▪ Mobil: + 46 (0)72 724 93 83