Press / Publikationer

Publikationer

Här kan du beställa prenumerationer på elektroniska nyhetsbrev så som SAS Business Report, SAS Technical Report, Affärsmagasinet SAS.com, användarmagasinet In The Know, böcker och produktdokumentation om alla SAS Institutes olika programvaror, informationsbroschyrer om alla SAS Institutes lösningar och produkter.

SAS Publishing
SAS Publishing erbjuder böcker och dokumentation om SAS Institutes mjukvara i flera olika format; hardcopy, CD-ROM och digitalt. Den kompletta katalogen ger information om all dokumentation som finns att tillgå för Sverige.
Läs mer 


SAS Rapporter/Whitepapers
Här kan du hitta värdefulla rapporter och sk whitepapers inom Enterprise Intelligence, Organizational Intelligence, Supplier Intelligence, Customer Intelligence och Intelligent Architecture
 Läs mer


SAS.com Magazine
Magasinet sas.com är designad för att ge våra kunder och partners exempel och idéer kring användningen av SAS Institutes lösningar. Detta kostnadsfria magasin tar upp det senaste och bästa inom affärsanalys och affärsstrategier, aktuella referenser och lösningar samt kommentarer från management och IT experter.
 Läs mer


SAS Business Report
SAS Business Report är ett informativt och kort affärsinriktat elektroniskt nyhetsbrev som kommer ut två gånger i veckan.
 Läs mer


SAS Technical Report
SAS Technical Report är ett informativt och kort tekniskt inriktat elektroniskt nyhetsbrev som kommer ut två gånger i veckan.
 Läs mer


SAS Produktdokumentation
Här hittar du teknisk dokumentation på SAS Institutes produkter och lösningar på ett snabbt och lättillgängligt sätt.
 Läs mer