Visa som en webbsida

  SAS
februari 2010 Avanmälan  |  Min profil  |  SAS Sweden

Det är väldigt mycket som händer inom riskhantering just nu – men det finns ingen klar konsensus kring hur krisen skall undvikas igen. Efter finanskrisen började det talas om vikten av högre kapital krav och ett påskyndat Basel III med nya ännu striktare regler. En parallell diskussion går åt ett helt annat håll, den handlar om faran med den systematiska risken när alla finansiella institut använder samma modeller för att värdera sina portföljer. Detta förstärks dessutom av ”följa-John” beteendet som alltid finns på de finansiella marknaderna. Frågan är alltså, skall man använda egna modeller eller standardiserade detaljerade modeller? Detta debatterades bla på Risk Minds i december. Läs gärna min krönika med tankar och reflektioner från dagarna i Genève.
  
Du hittar krönikan och förhoppningsvis annan matnyttig och relevant information i detta vårt första Risk nyhetsbrev för året.

Trevlig läsning

 


Nyheter
Vattenfall involverar alla i riskarbetet »
För energiföretag är riskfrågor en tydlig och viktig del av verksamheten. På Vattenfall är målet att högsta ledningen ska ha riskhantering på sin dagliga agenda och att risktänkandet ska genomsyra hela organisationen. Läs mer om Vattenfalls strategi för Enterprise Risk Management (ERM) där alla möjliga risker inkluderas i en övergripande modell.
Ökad lönsamhet genom optimal hantering av försenade betalningar »
Finansiella verksamheter står inför ett fortsatt ekonomiskt tryck och antalet dåliga betalare är ovanligt stort. Med analytiska lösningar kan arbetet med att få betalt för utstående fordringar optimeras och riktas och ge direkt resultat. 
Reflektioner från Risk Minds »
Mitt i hektiska december tog Ann-Charlotte Kjellberg sig tid att åka till Genève och Risk Minds och det är hon glad för. Det var ett välbesökt evenemang med toppnamn från näringslivet, tillsynsmyndigheter, centralbanker och akademin.
Nyhetsbrev i framtiden »
För att få framtida nyhetsbrev - skapa en profil så att du inte missar några nyheter inom de områden du är intresserad av.
Kundhistorier
Andra AP-fonden balanserar risk och avkastning med avancerad analys »
SEB förbereder sig för Basel II med lösningar från SAS Institute »
Rapport

SAS Chartis Rapport
Visste du att SAS lösningar för ERM rankas som ledande av analytikerföretaget Chartis. De betonar särskilt våra starka lösningar för kreditrisker och operativa risker.
Webcast
Stress Testing: A fresh point of View »
Praktisk information
Du väljer själv vilka nyheter du är intresserad av
Vi anpassar nyhetsbreven efter ditt intresse. Du kan när som helst ändra din profil på SAS amerikanska hemsida.
Jag vill gärna uppdatera min profil »
Jag vill gärna skapa en profil »
Om du inte längre vill prenumerera på SAS Institute´s nyhetsbrev, klicka på länken och du kommer automatiskt att tas bort från vårt e-postregister »
Kontakt
Vi hoppas, att du har haft utbyte av detta nyhetsbrev. Vi lyssnar gärna till dina åsikter eller om du har några frågor.

Kontakta SAS Institute
Med vänliga hälsningar

Susanne Wahlström Jonsson
Marknadschef

Lotta Ekman
Webbredaktör

SAS Institute
Box 609
169 26 SOLNA

www.sas.com/sweden

E-mail: webmaster@swe.sas.com
Telefon: 08-522 170 00


To contact SAS via postal mail: SAS Institute AB, Box 609, 169 26 SOLNA, Sverige.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks
of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and
product names are trademarks of their respective companies.

Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.