Visa som en webbsida

  SAS
februari 2010 Avanmälan  |  Min profil  |  SAS Sweden

Använder ditt företag befintliga tekniker för att ge insikt om - och förutse - det som behövs för att positionera er för framtiden? De företag och privatpersoner som kommer att lyckas i den nya ekonomin kommer att vara de som bemästrar konsten att samla, organisera, analysera och agera på de enorma mängder data som finns tillgängliga för dem. I det här numret har vi samlat ihop en del resurser för att hjälpa dig komma igång.

Trevlig läsning!

Hälsningar
Rolf Möller


Nyheter
Analys möjliggör kreativitet »
Bilindustrin i västvärlden går på knäna och SAABs dödskamp är bara ett tecken på hur illa det är ställt. SAS Institute, ledande på lösningar för beslutsstöd med avancerad analys, menar att fler varumärken kommer att försvinna om inte bilindustrin tar till sig ett analytiskt tänkande.
Den tillverkande industrin, i synnerhet bilindustrin, har drabbats hårt av minskade marginaler i västvärlden.
Brottas du fortfarande med eskalerande garantikostnader? »
Trots de framsteg som gjorts med förbättringsintiativ mot den centrala garantikedjan, brottas många befattningshavare fortfarande med missnöjda kunder och eskalerande garantikostnader. I en enkät som genomfördes i april 2008 fann Arberdeen att dessa chefer såg över sina affärsprocesser och antog tekniska lösningar för att bättre hanteringen av garantiflödet, förbättra administrationen av fordringar och minska kostnaderna. Läs mer om SAS Warranty Analysis 
Demand Driven Forecasting av Charles W. Chase Jr »
Det finns författare av avancerade prognoser böcker som tar ett akademiskt synsätt för att förklara prognos modell som fokuserar på byggande av mystiska algoritmer och matematiska bevis som inte är särskilt användbar för att förutse utövare
Nyhetsbrev i framtiden »
För att få framtida nyhetsbrev - skapa en profil så att du inte missar några nyheter inom de områden du är intresserad av.
Kundhistoria
Posco - sparar miljontals dollar genom att använda SAS Business Analytics »
- Världens största ståltillverkare sparar miljontals dollar i tillverkningskostnader genom att använda SAS Business Analytics (eng. text)
GE C&I Costumer Home Services Division »
General Electric Consumer & Industrial (C & I) förlitar sig på tusentals underleverantörer för att hantera mer än 1 miljon kundreklamationer. Med SAS granskas numera samtligas reklamationer med avseende på bedrägligt förfarande. (eng.text)
Evenemang
Sales & Operations Planning
I december förra året arrangerade vi ett mycket uppskattat frukostseminarium på temat modern Sales & Operations Planning. Seminariet handlade om hur man kan frångå den traditionella processen som är stel och oprecis och istället fokusera på att snabbt anpassa tillgång till efterfrågan. I år kommer vi att arrangera flertalet seminarier på samma tema runt om i Sverige. Önskar du mer information, maila dina kontaktuppgifter till oss. 
Praktisk information
Du väljer själv vilka nyheter du är intresserad av
Vi anpassar nyhetsbreven efter ditt intresse. Du kan när som helst ändra din profil på SAS amerikanska hemsida.
Jag vill gärna uppdatera min profil »
Jag vill gärna skapa en profil »
Om du inte längre vill prenumerera på SAS Institute´s nyhetsbrev, klicka på länken och du kommer automatiskt att tas bort från vårt e-postregister »
Kontakt
Vi hoppas, att du har haft utbyte av detta nyhetsbrev. Vi lyssnar gärna till dina åsikter eller om du har några frågor.


Med vänliga hälsningar
Åsa Revland, Marknadsansvarig

SAS Institute
Box 609
169 26 SOLNA

www.sas.com/sweden
webmaster@swe.sas.com


To contact SAS via postal mail: SAS Institute AB, Box 609, 169 26 SOLNA, Sverige.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks
of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and
product names are trademarks of their respective companies.

Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.