Nyheter / Pressmeddelanden

SAS INSTITUTE AB
Box 609
169 70 Solna
Tel: +46 8 522 170 00
Fax: +46 8 522 170 70
E-post: info@swe.sas.com
www.sas.com/sweden

Press Release

Utskriftvänlig Utskriftvänlig

Nyheter

 

Fennia klarar nya regelverk och får effektivare riskhantering, analys och rapportering genom SAS-lösning

Stockholm  (05 dec. 2012)  –  SAS Risk Management for Insurance gör att det finska livförsäkringsbolaget Fennia snabbt kan leva upp till de nya kraven i Solvency II.
På köpet erhåller Fennia affärsvärde för verksamheten genom förbättrad riskhantering, internredovisning, analys och rapportering.

Genom SAS Risk Management for Insurance, ser Fennia Mutual Insurance Co och Fennia Life Insurance Co. Ltd möjligheten att möta kraven i EU-direktivet Solvency II, samtidigt som man genererar affärsvärde för verksamheten.

EU-direktivet Solvency II syftar till att harmonisera soliditetsrapportering och riskhanteringskraven för försäkringsbolag inom Europa.

SAS Risk Management for Insurance är en omfattande och flexibel lösning för att möta alla kraven i Solvency II. Den är särskilt fördelaktig för stresstester, kalkylering och korrekt planering inför olika potentiella förändringar och dess effekt på kapitalkravet.

– SAS Risk Management för Insurance gör att vi kan strömlinjeforma vår soliditetskalkylering och rapportering enligt de nya kraven i Solvency II. SAS-systemet ger oss också perfekt stöd för vår interna riskhantering, säger Raoul Berglund, chef för Risk Management inom Fennia Mutual. Bra kapital- och soliditetshantering möjliggör goda beslut för att effektivare planera och styra affärsverksamheten. Det är också bästa sättet för oss att skydda våra försäkringstagares intressen.
 
Som SAS-kund sedan 28 år var det naturligt för Fennia att vända sig till SAS Institute för att hantera utmaningen med förändringarna i regelverket. SAS Institute är en av de ledande mjukvaruleverantörerna med erfarenheter av implementationer hos fler än 40 Europeiska försäkringsbolag. 

– SAS Institutes kunnande inom riskhantering i försäkringsbranschen har haft stor betydelse för den här överenskommelsen. Våra experter på området är ledande och har stor förståelse för kundernas utmaningar och har en tät dialog med kundernas riskhanteringsexperter, säger Ann-Charlotte Kjellberg, riskansvarig på SAS Institute och adjungerad professor på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Det är mycket viktigt för att nå framgång i projekt som detta.

FENNIA MUTUAL INSURANCE OCH FENNIA LIFE INSURANCE
Fennia Mutual Insurance Company ägs av sina kunder och har mer än 70 års erfarenhet inom riskhantering, samt av sak- och olycksfallsförsäkringar för sina affärskunder.
 
Fennia Life Insurance Company Ltd. ägs gemensamt av Fennia (60 procent) and Pension Fennia (40 percent). Fennia Life är specialiserat på frivilliga liv-, pensions- och kapitalförsäkringar, men erbjuder också marknaden en lång rad kompletterande försäkringsprodukter från sina ägarföretag. Företagets fokus har på senare tid utökats mot unit link- och asset managementprodukter.

Kontaktinformation:
Hans Skalin
Skalinformation
+46 70 20 80 250
hans@skalinformation.com

Om SAS

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2011 2,72 miljarder dollar i 127 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 50 000 kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag cirka 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Presskontakter SAS Institute:

  • Kontakt:

    SAS Institute Sverige
    Tel: +46 8 522 170 00
    Fax:+46 8 522 170 70
    E-post: info@swe.sas.com