Nyheter / Pressmeddelanden

SAS INSTITUTE AB
Box 609
169 70 Solna
Tel: +46 8 522 170 00
Fax: +46 8 522 170 70
E-post: info@swe.sas.com
www.sas.com/sweden

Press Release

Utskriftvänlig Utskriftvänlig

Nyheter

 

Enheten Consulting hos EVRY utnämnd till Årets Partner 2013 av SAS Institute

Utnämningen av den prestigefulla titeln skedde under högtidliga former under "Partnerforum 2013" hos SAS Institute. Vinnaren valdes ut i skarp konkurrens med åtta andra företag som ingår i SAS Alliance program.

Stockholm  (14 okt. 2013)  – Årets Partner är ett värdebevis och en kvalitetssäkring som kommer våra kunder till del. Det betyder också att de kunder som jobbar med SAS och enheten Consulting hos EVRY är väldigt nöjda med vårt gemensamma jobb, förklarar Magnus Khysing, VD på SAS Institute Sverige.

Magnus Khysing, SAS Institute; Camilla Arenhäll, EVRY; Susanna Berg, EVRY; Charlotte Runberg, SAS Institute

– Ett väl fungerande partnerskap är viktigt för att få ut budskapet om analys och Big Data i den nordiska regionen. Och det är något SAS och Consulting hos EVRY gemensamt gör i kraft av sitt sammansvetsade partnerskap, säger Magnus Khysing.

– Enheten Consulting hos EVRY har bevisligen en stark förmåga att påvisa och leverera värde till våra gemensamma kunder av, bland annat, SAS nya teknologi Visual Analytics, säger Charlotte Runberg som är Alliance Manager på SAS Institute Sverige.

Årets Partner 2013 har ingått i SAS partnerprogram under flera år och har varit silverpartner sedan 2007.

– Vi ser SAS Institutes utnämning som en viktig framgång och ett bevis på att våra medarbetares kompetens inom Business Analytics ligger i framkant av utvecklingen. Det är förstås också ett resultat av ett nära, framgångsrikt samarbete med SAS Institute, där vi under året genomfört ett antal projekt tillsammans, säger Niclas Ekblad, Sverigechef på EVRY.

– Vi lever i en tid när tillförlitliga och tillgängliga analyser av affärsinformation förmodligen aldrig varit viktigare, säger Susanna Berg, ansvarig Consulting Öst, EVRY. EVRYs arbete bygger på att information ska vara en tillgång och en konkurrensfördel. Med SAS plattform och en stark position inom Business Analytics räknar vi nu med att fortsätta stärka våra kunders konkurrenskraft.


Kontakter SAS Institute Sverige

Magnus Khysing, VD
Tel 08-5221 70 74  
Magnus.khysing@sas.com

Charlotte Runberg, Alliance Manager
Tel 08-5221 70 73
charlotte.runberg@sas.com

 

 

Om SAS

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2011 2,72 miljarder dollar i 127 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 50 000 kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag cirka 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Presskontakter SAS Institute:

  • Kontakt:

    SAS Institute Sverige
    Tel: +46 8 522 170 00
    Fax:+46 8 522 170 70
    E-post: info@swe.sas.com