Nyheter / Pressmeddelanden

SAS INSTITUTE AB
Box 609
169 70 Solna
Tel: +46 8 522 170 00
Fax: +46 8 522 170 70
E-post: info@swe.sas.com
www.sas.com/sweden

Press Release

Utskriftvänlig Utskriftvänlig

Nyheter

 

Australian government agency picks SAS® Visual Analytics to advance decision making

DEEWR joins other departments deploying SAS® data visualization to find insight quickly, simply

CARY, NC  (10 okt. 2013)  – The Australian Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) selected SAS® Visual Analytics to provide self-service data discovery and exploration, and arm DEEWR leaders with more flexible and accessible reporting.

"SAS Visual Analytics will help us uncover trends and relationships by offering greater insight and exploration into the vast amount of data we hold," said Susan Monkley, Chief Information Officer at DEEWR. "We expect that SAS' simple, visual environment and quick response times will have a significant positive impact on DEEWR policy development."

In May, another Australian government agency, the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) implemented SAS Visual analytics to inform policy decisions on health, welfare and community services.

"Providing improved data insights is crucial at all levels in the government for strategic management and efficiency," added David Bowie, Managing Director of SAS Australia and New Zealand. "Government departments have to deal with large volumes of data, often located in disparate silos. Using SAS Visual Analytics, government teams can access data regardless of location and platform."

SAS Visual Analytics, an in-memory solution for exploring any amount of data very quickly, reads data into memory for fast processing and data visualization. Users can explore all data, execute analytic correlations on billions of rows of data in just minutes or seconds, and visually present results via Web reports or iPad® and Android tablets. They can then quickly identify patterns, trends and relationships in data that are not apparent before being graphically displayed.

Since the best way to understand the value of SAS Visual Analytics is by experiencing it firsthand, SAS has created an online environment for customers to try the software. Please visit the new interactive SAS Visual Analytics demo.

Om SAS

SAS Institute är ledande på lösningar för beslutstöd där avancerad analys är en integrerad del. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsätter årligen runt 10 miljarder kronor i 105 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 65 000 kundinstallationer, bland annat i 91 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag drygt 100 anställda på kontoret i Stockholm samt en marknadsandel på 40,1 procent, enligt Gartner. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Presskontakter SAS Institute: